Η ομάδα του F2L στοχεύει να συνδέσει οργανισμούς που εργάζονται σε συστήματα ασύλου, προγράμματα ένταξης και υποστήριξη σε θύματα εμπορίας ανθρώπων σε όλη την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πολωνία για να αυξήσει την ικανότητα του προσωπικού πρώτης γραμμής τους, καθώς και των δημόσιων και ιδιωτικών δικτύων, στην έγκαιρη αναγνώριση των θυμάτων του ηλεκτρονικού trafficking.

Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι να εξοπλίσουμε το προσωπικό πρώτης γραμμής με ενημερωμένες και προσβάσιμες πληροφορίες για το ηλεκτρονικό trafficking. Για να το πετύχει αυτό, η ομάδα F2L ξεκίνησε μια έρευνα στις αρχές του 2021 και συγκέντρωσε τις εκπαιδευτικές ανάγκες περισσότερων από 200 επαγγελματιών σε όλη την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία (βλ. ευρήματα στην έκθεση).

Με βάση τις απαντήσεις, η ομάδα μας κατάφερε να αναπτύξει εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό και να παρέχει εκπαίδευση σε περισσότερους από 124 επαγγελματίες σε Ελλάδα και Ιταλία από τον Νοέμβριο του 2021.

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι πλέον διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα F2L, συμπεριλαμβανομένων και των 3 ενοτήτων, ανοιχτών οδηγών, εκπαιδευτικών βίντεο και κουίζ αυτοαξιολόγησης.

Εγγραφείτε τώρα και χρησιμοποιήστε τους πόρους που έχουμε ετοιμάσει, όπως:

  • Ορισμός και νομικό πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων
  • Ηλεκτρονική εμπορία ανθρώπων: μια εγκληματολογική επισκόπηση για την ψηφιοποίηση της εμπορίας ανθρώπων
  • Λειτουργικά εργαλεία για την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών θυμάτων ηλεκτρονικής εμπορίας
  • Ψυχοκοινωνικές πτυχές στη διαδικασία αναγνώρισης και υποστήριξης θυμάτων εμπορίας/ηλεκτρονικής εμπορίας

Μπορείτε εύκολα να εγγραφείτε στη διεύθυνση: https://free2link.eu/platform/register

Μετά την εγγραφή, μπορείτε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας αυτόν τον σύνδεσμο.

Το Free2Link είναι ένα 2ετές έργο που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020). Εφαρμόζεται από την Progetto Tenda (Ιταλία), τη ΛΔΚ Ελλάδα, την LABC (Ιταλία) και την CWEP (Πολωνία) – μια ομάδα ευρωπαϊκών οργανισμών ειδικών στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εμπορία ανθρώπων και την τεχνολογία πληροφοριών.

Επικοινωνία: [email protected]