Οδηγός Πληροφόρησης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας

Ο οδηγός αυτός απευθύνεται σε ενήλικες, στους οποίους και τις οποίες, μετά από αίτησή τους, χορηγήθηκε από τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές καθεστώς διεθνούς προστασίας, είτε προσφυγικό καθεστώς βάσει της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 είτε καθεστώς επικουρικής προστασίας.

Ο συγκεκριμένος οδηγός φτιάχτηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο παρέχοντας τις βασικές εκείνες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για όσες και όσους βρίσκονται στην Ελλάδα με το καθεστώς του πρόσφυγα και του δικαιούχου επικουρικής προστασίας και επιχειρούν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρονται στη χώρα.

Στον οδηγό θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη Ζωή στην Ελλάδα, τα Πρώτα Βήματα μετά τη Χορήγηση Καθεστώτος Διεθνούς Προστασίας, την Εργασία, τη Στέγαση, την Εκπαίδευση και την Υγειονομική Περίθαλψη.

Ο οδηγός δημιουργήθηκε από το Τμήμα Κοινωνικοοικονομικής Ενταξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της γενικότερης συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και της Ύπατης Αρμοστείας στον τομέα της ένταξης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ