Εγχειρίδιο Fill the Bracket: από την παρένθεση στην νεο-κανονικότητα.

Αποτυπώματα βιωμάτων & σύντομες κατευθύνσεις για την ψυχοκοινωνική ευημερία των εργαζόμενων στο πεδίο του προσφυγικού την περίοδο της πανδημίας.

Το Fill the Bracket είναι ένα εγχειρίδιο με στόχο την υποστήριξη των επαγγελματιών που εργάζονται στο πεδίο του προσφυγικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του covid-19. Αποτελεί μία απόπειρα της COMPASS for Refugee Youth να αποτυπωθούν οι νοητικές συνδέσεις και κατασκευές που συντηρούν την ψυχική ομοιόσταση ενάντια σε μία συνθήκη ανοίκειου και απειλητικού, μέσα από τα λόγια των ίδιων των ανθρώπων που εργάζονται στο πεδίο.

Πληροφορίες για το περιεχόμενο και τον σκοπό του Fill the Bracket
Το εγχειρίδιο διακρίνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει επιλεγμένα αποσπάσματα από συνεντεύξεις που εκπονήθηκαν με επαγγελματίες του πεδίου, για το βίωμα των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας και των συνακόλουθων επιπτώσεων – προσαρμογών στη ζωή και στην εργασία. Στο δεύτερο μέρος ακολουθούν σκέψεις αναστοχασμού και ανάλυσης από την ομάδα της COMPASS πάνω στο υλικό των αφηγήσεων. Το τρίτο μέρος αποτελείται από ορισμένες σύντομες συμβουλές διαχείρισης των προκλήσεων που συνδέονται με την εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με στόχο την προώθηση της ψυχοκοινωνικής ευημερίας των εργαζομένων και εθελοντών στο πεδίο του προσφυγικού.

Μέχρι σήμερα οι αναγνώστες του Fill the Bracket έχουν αναφέρει πως το βρίσκουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες, εντοπίζοντας ειδικό ενδιαφέρον στις διάφορες ενότητες και στον τρόπο που παρουσιάζεται η πληροφορία. Τον Οκτώβριο του 2021 η ομάδα μας ολοκλήρωσε τη μετάφραση του εγχειριδίου στα αγγλικά, σε μία προσπάθεια να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο του υλικού, καθιστώντας το διαθέσιμο στην κοινότητα των επαγγελματιών και εθελοντών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του προσφυγικού στην Ελλάδα αυτή την περίοδο και δεν έχουν τα ελληνικά ως πρώτη γλώσσα (διερμηνείς/πολιτισμικοί διαμεσολαβητές, εργαζόμενοι σε διεθνείς Οργανώσεις, εθελοντές από διάφορες χώρες του κόσμου).

Μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε το εγχειρίδιο “Fill the Bracket: Από την παρένθεση στη νεο-κανονικότητα” σε μορφή pdf στους ακόλουθους συνδέσμους:

Ελληνικά: https://mailchi.mp/faefa5b204e5/fill-the-bracket-booklet-download
Αγλικά: https://mailchi.mp/1a40cb2d582b/fill-the-bracket-booklet-english-download

Πληροφορίες για την COMPASS for Refugee Youth
Η COMPASS for Refugee Youth (Community, Psychological And Social Support) είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με έδρα την Αθήνα και σκοπό την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και, πιο συγκεκριμένα, προσφυγικού πληθυσμού. Αποστολή της COMPASS είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη έφηβων και νέων προσφύγων (13-26 χρονών) και του υποστηρικτικού δικτύου τους. Όραμα της ομάδας είναι η ενδυνάμωση και υποστήριξη των νέων προσφύγων, για την προώθηση και ενίσχυση της ψυχικής υγείας και της ατομικής και κοινοτικής ψυχοκοινωνικής ευημερίας.

Ενδεικτικά η δράση της COMPASS for Refugee Youth περιλαμβάνει: ομάδες ενδυνάμωσης προσφυγικού πληθυσμού (πρόληψη, ψυχοεκπαίδευση, εμψύχωση), παρεμβάσεις στην κοινότητα (ευαισθητοποίηση, ενημέρωση), info-sessions σε πρόσφυγες και σε επαγγελματίες που υποστηρίζουν προσφυγικό πληθυσμό.

Στοιχεία επικοινωνίας
COMPASS Αστική Μη-Κερδοσκοπική Εταιρεία για την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ευπαθών Ομάδων
Ταχ. Δ/ση: Λεωφόρος Συγγρού 106, 11741, Αθήνα
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/Compass-for-Refugee-Youth-223312811947408