Πρόγραμμα Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (MHPSS)

Φορέας: Boat Refugee Foundation
Είδος Φορέα: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 05-12-2022

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Ενήλικες
Επαγγελματίες / εθελοντές
  • ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • Κατόπιν συνεννόησης με τον εξυπηρετούμενο
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΓΑΛΛΙΚΑ ΛΙΝΓΚΑΛΑ ΦΑΡΣΙ ΑΡΑΒΙΚΑ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους ακόλουθους πυλώνες:

  1. Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (MHPSS) που απευθύνονται σε ενήλικο προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό. Πιο συγκεκριμένα:
  • Ατομικές συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με ψυχολόγο,
  • Ατομικές συνεδρίες (case management) με κοινωνικό λειτουργό,
  • Ομαδικές ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες.
  1. Εκπαιδεύσεις / Workshops που απευθύνονται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό πλαίσιο, με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων  ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Η ομάδα μας αποτελείται από έναν ψυχολόγο και έναν κοινωνικό λειτουργό.

Οι βασικές διαθέσιμες γλώσσες για τις υπηρεσίες του προγράμματος είναι:  Γαλλικά / Λινγκάλα, Φαρσί και Αραβικά. Αιτήματα  για άλλες γλώσσες θα αξιολογηθούν εσωτερικά ως προς τη διαθεσιμότητα παροχής διερμηνείας.

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Για παραπομπές ωφελούμενων, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα παραπομπής και αποστείλετε τη στη διεύθυνση: [email protected].

Επιπλέον, για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση σχετικά με τους υπόλοιπους πυλώνες του προγράμματος (εκπαιδεύσεις / ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες) μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην προαναφερθείσα διεύθυνση.


Gallery