Πιστοποίηση Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων

Φορέας: JUNIOR ACHIEVEMENT GREECE
Είδος Φορέα: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 04-05-2023

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Παιδιά
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή

Η Πιστοποίηση Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων (Entrepreneurial Skills Pass-ESP) αποτελεί μία διεθνή πιστοποίηση, που επισφραγίζει το γεγονός ότι μαθητές ηλικίας 15-19 ετών έχουν πραγματική επιχειρηματική εμπειρία, έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση ή να εργαστούν με επιτυχία.

Γενική Περιγραφή

  • Πρακτική επιχειρηματική εμπειρία (μέσω του προγράμματος της Εικονικής Επιχείρησης ή του Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας, στο οποίο συμμετέχετε)
  • Εκτίμηση των επιχειρηματικών ικανοτήτων των μαθητών (μέσω μίας αυτο-αξιολόγησης)
  • Εξέταση των επιχειρηματικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών γνώσεων (με το πέρας της σχολικής χρονιάς)

Πλατφόρμα ESP

Η εξέταση ESP (τέλος σχολικής χρονιάς) και η αυτοαξιολόγηση παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ μέσω της online πλατφόρμας ESP Web. Η πρόσβαση στο ESP Web App γίνεται μέσω της διεύθυνσης https://esponline.eu

Το ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης δεν είναι ένα τεστ γνώσεων για τους μαθητές. Απώτερος στόχος είναι να δουν οι μαθητές τη βελτίωση των προσωπικών τους δεξιοτήτων πριν και μετά το πρόγραμμα της Εικονικής Επιχείρησης ή/και του Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας. Η συμπλήρωσή του διαρκεί 30-40 λεπτά περίπου.

Στόχος της τελικής εξέτασης είναι η αξιολόγηση, η επικύρωση και η πιστοποίηση της θεωρητικής  & πρακτικής γνώσης των μαθητών, καθώς & των δεξιοτήτων τους. Επομένως, τα ερωτήματά επικεντρώνονται σε δεξιότητες με έμφαση στην εφαρμοζόμενη κατανόηση και σε πρακτικά σενάρια και όχι μόνο στην αξιολόγηση της γνώσης επιχειρηματικών εννοιών.

Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βιώνουν οι μαθητές μέσω της Εικονικής Επιχείρησης ή/και του Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας και της τελικής εξέτασης.

Κύρια Χαρακτηριστικά Τελικής Εξέτασης

Αριθμός ερωτήσεων: αντιστοιχεί σε 28 απαντήσεις

Πιθανή μορφή ερωτήσεων: Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις με αναπτυσσόμενο μενού, αξιολόγηση σε κλίμακα

Μορφή εξέτασης: Αυτόνομες ερωτήσεις ή / και ερωτήσεις με σύντομο σενάριο

Διάρκεια εξέτασης: 45 λεπτά

 

Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες του Προγράμματος εδώ.

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Η εγγραφή γίνεται αποκλειστικά από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια και ο οποίος/α είναι υπεύθυνος για την εγγραφή των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα, καθώς και για τον ορισμό της τελικής εξέτασης, σε συνεννόηση με το JA Greece.