Διαδικτυακή κλινική

Φορέας: Humanity Crew
Είδος Φορέα: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 02-06-2022

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Γενικός πληθυσμός
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • Κατόπιν συνεννόησης με τον εξυπηρετούμενο
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΑΡΑΒΙΚΑ

Περιγραφή

Η Διαδικτυακή Κλινική σχεδιάστηκε για ευάλωτες περιπτώσεις που είναι απρόσιτες σε εμάς από γεωγραφική άποψη και έχουν κρίσιμη ανάγκη για υποστήριξη ψυχικής υγείας. Επιπλέον, παρέχουμε αυτή την υπηρεσία σε πρόσφυγες που είχαν προηγουμένως νοσηλευτεί από εμάς και τώρα έχουν μεταφερθεί σε άλλους καταυλισμούς, κέντρα και χώρες και χρειάζονται συνεχή υποστήριξη από το MHPSS.

Στόχος: Μέσω της κλινικής μας, μπορούμε να προσεγγίσουμε άτομα που υποφέρουν και δεν έχουν πρόσβαση σε υποστήριξη ψυχικής υγείας, είτε λόγω έλλειψης επαγγελματιών ψυχικής υγείας στον τομέα, γλωσσικά εμπόδια, προσωπικούς λόγους ή γεωπολιτικούς περιορισμούς

Στόχος/Δικαιούχοι: Αραβόφωνοι πρόσφυγες στην Ελλάδα που βρίσκονται σε επαφή με πλαίσιο ΜΚΟ ή/και κοινοτικό κέντρο στο πεδίο.

Ιστορικό:

Η διαδικτυακή μας κλινική, που ξεκίνησε το 2018, είναι ένα δίκτυο επαγγελματιών ψυχικής υγείας, κυρίως αραβόφωνων, που παρέχουν ηλεκτρονική υποστήριξη σε εκτοπισμένους πληθυσμούς μέσω του Διαδικτύου (Tele-Therapy). Το πρόγραμμα ξεκίνησε λόγω της έλλειψης υποστήριξης ψυχικής υγείας επί τόπου και λόγω της πεποίθησής μας ότι η υποστήριξη ψυχικής υγείας πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ανθρωπιστικών κρίσεων και οποιαδήποτε καθυστέρηση στη θεραπεία θα προκαλέσει βλάβη.

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Θα γίνονται δεκτές μόνο παραπομπές από ΜΚΟ και κοινοτικά κέντρα που είναι εξοικειωμένοι με το άτομο και θα αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για την υλικοτεχνική και νομική πτυχή της θεραπείας. Η Humanity Crew θα είναι υπεύθυνη για τη θεραπεία. Δεν θα γίνονται δεκτές αυτοπαραπομπές για νομικούς και επαγγελματικούς λόγους.

Η παραπομπή πρέπει να συμπληρωθεί μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραπομπής μας.


Σύνδεσμος συμμετοχής

Gallery

Δείτε Σχετικό Βίντεο