ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ

Φορέας: ΟΚΑΝΑ
Είδος Φορέα: Δημόσιος Τομέας

Βαρβάκη 9, Γκύζη, Αθήνα, Τ.Κ. 114 74

7η Δημοτική Κοινότητα (ΒΑ. συνοικίες Αμπελόκηποι, Ερυθρός, Πολύγωνο κ.λπ.)

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 03-04-2023

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
 • Γενικός πληθυσμός
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
 • Κατόπιν συνεννόησης με τον εξυπηρετούμενο
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή

Η Μονάδα Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης του ΟΚΑΝΑ απευθύνεται σε νεαρούς  παραβάτες χρήστες παράνομων ουσιών (13-25 ετών), με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση

α) σε περίπτωση σύλληψης τους από τις διωκτικές αρχές και εφόσον η Υπηρεσία κληθεί κατόπιν συναινέσεως του ατόμου ή των κηδεμόνων του αν είναι ανήλικος/η

β) σε περίπτωση απευθείας παραπομπή τους από τις διωκτικές αρχές, ακόμη και όταν δεν υπάρχει σύλληψη.

Καθώς, η συνεργασία μεταξύ αστυνομίας και εξειδικευμένων φορέων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εξαρτήσεων, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη θετική κινητοποίηση των χρηστών παραβατών και των οικογενειών τους, προς την υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών που συμβάλλουν στη μείωση της χρήσης ουσιών και των συνεπειών αυτής (παραβατικότητα), καθώς και στη προώθηση της ψυχοκοινωνικής υγείας των ατόμων.

Βασικός στόχος  της  πρωτοπόρας Μονάδας, για τα ελληνικά δεδομένα,  είναι η αξιολόγηση και η έγκαιρη παρέμβαση σε νεαρούς παραβάτες-χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών και των οικογενειών τους  με στόχο τον απεγκλωβισμό τους από τη χρήση ουσιών και την πρόληψη μελλοντικής παραβατικότητας, καθώς και  την προσπάθεια κάλυψης εξατομικευμένων αναγκών  τους μέσω της διασύνδεσης τους με εξειδικευμένους φορείς .

Η  συγκεκριμένη Μονάδα προσεγγίζει τον πληθυσμό στόχο μόνο μέσα από την ανάπτυξη συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ και τις αρμόδιες υπηρεσίες της (Τμήματα Ασφαλείας, την Υποδιεύθυνση Ανηλίκων της ΓΑΔΑ, και  γενικότερα όποιας άλλης Υπηρεσία της εμπλέκεται με την Ομάδα-στόχο).

Ειδικότερα, η  Μονάδα Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης δεν αποτελεί θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης, αλλά  βραχύχρονο συμβουλευτικό πρόγραμμα περιορισμένων συνεδρίων και απευθύνεται σε παραβάτες χρήστες παράνομων ουσιών οποιαδήποτε ουσίας και ασχέτως συχνότητας χρήσης: περιστασιακή, συστηματική ή εντατική-καθημερινη , με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση κατά την σύλληψη ή την επαφή νέων ατόμων με τις διωκτικές αρχές

Τα άτομα που μπορούν να επωφεληθούν από τις παρεμβάσεις της Μονάδας του ΟΚΑΝΑ πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

 • Να συλλαμβάνονται για παραβάσεις της περί ναρκωτικών νομοθεσίας
 • Να είναι ανήλικοι ( 13-18 ετών)
 • Να είναι άτομα ηλικίας από 18-25 ετών, τα οποία συλλαμβάνονται για πρώτη φορά
 • Να είναι άτομα ηλικίας από 18-25 ετών τα οποία αν και δεν συλλαμβάνονται για πρώτη φορά, οι προηγούμενες συλλήψεις αυτών αφορούν πάντα σε  κατοχή ή διακίνηση μικροποσότητας για τη διευκόλυνση χρήσης.
 • ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, και εθνικότητας, οι οποίοι κάνουν πειραματική, περιστασιακή ή συστηματική χρήση παράνομων ουσιών.

Οι  Βασικές Παρεμβάσεις που παρέχονται από την εν λόγω Μονάδα  είναι οι εξής:

 • Αξιολόγηση και Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στους ανηλίκους ή/και νεαρά άτομα που έρχονται σε επαφή με το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης  στο στάδιο της σύλληψης και της αστυνομικής    προανάκρισης για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, ανάλογα με τις ανάγκες τους .
 • Παροχή πληροφοριών στα πλαίσια των στρατηγικών για μείωση της βλάβης από το στάδιο της προανάκρισης.
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα μέλη της οικογένειας των συλληφθέντων ατόμων, (αν κριθεί απαραίτητο από τις επικρατούσες  συνθήκες) στο στάδιο της σύλληψης.
 • Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα αστυνομικά στελέχη των συνεργαζόμενων Τμημάτων Ασφάλειας και άλλων αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ, αναφορικά,  με ζητήματα που αφορούν το χώρο των εξαρτήσεων συμπεριλαμβανομένου και τη  διαχείριση  κρίσιμων περιστατικών εντός των Τμημάτων Ασφάλειας  ( ύπαρξη τηλεφωνικής γραμμής για άμεση και αποκλειστική επικοινωνία με ΕΛ.ΑΣ, σε καθημερινή βάση από 7.30π.μ.-22.00μμ.).
 • Αξιολόγηση, Υποστήριξη και Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κινητοποίησης ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του ατόμου
 • Αξιολόγηση, Υποστήριξη και Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κινητοποίησης στα μέλη της οικογένειας των συλληφθέντων ατόμων  ανάλογα  με τις ανάγκες που προκύπτουν από τη δομή της εκάστοτε οικογένειας
 • Διασύνδεση και παραπομπή με Θεραπευτικούς Φορείς για τις εξαρτήσεις καθώς και με οποιαδήποτε άλλο φορέα κρίνεται αναγκαίος ανάλογα και με τις εξατομικευμένες ανάγκες του ατόμου ή/και του κοινωνικού του περιβάλλοντος.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΫ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εάν το άτομο ολοκληρώσει το Συμβουλευτικό Πρόγραμμα Κινητοποίησης τη Μονάδας, ανεξαρτήτως, της αποδοχής της παραπομπής του σε εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα, του χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής στο Συμβουλευτικό Πρόγραμμα Κινητοποίησης της Μονάδας. 

 

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)

Ταχ. Διεύθυνση : ΑΒΕΡΩΦ 21, 104 33 AΘΗΝΑ

Μονάδα Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης

Βαρβάκη 9, Γκύζη

Αθήνα, Τ.Κ. 114 74

Αρμόδια : Κερασιώτη Ελένη

Τηλέφωνο : 210-6421114/6979363089

Fax : 210-210-6446685

E-mail : [email protected]