ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - Μαθήματα ελληνικών και δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης για παιδιά και μητέρες

Φορέας: Catholic Relief Services (CRS)
Είδος Φορέα: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Κυψέλης 62, Athens, Greece

6η Δημοτική Κοινότητα (Bόρειες κεντρικές συνοικίες – Πατήσια, Κυψέλη)

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 24-01-2023

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Παιδιά
  • Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά
  • Οικογένειες
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00 - 18:00
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΑΡΑΒΙΚΑ ΦΑΡΣΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συνεργαζόμενοι φορείς

ΕΛΙΞ- Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας

Κάριτας Αθήνας

Χρηματοδότηση
Catholic Relief Services

Περιγραφή

Με τη δράση «Μικρός Κόσμος» η CRS, σε συνεργασία με τους συνεργάτες της, την Κάριτας Αθήνας και την ELIX, υποστηρίζει τα παιδιά πρόσφυγες στην ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων στην ελληνική γλώσσα  ώστε να επιτύχει την αύξηση της σχολικής παρακολούθησης στο δημόσιο σχολείο και τη μείωση της σχολικής διαρροής, οικοδομώντας παράλληλα προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου της ομαλής ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία.

Ταυτόχρονα, γονείς και κηδεμόνες λαμβάνουν υποστήριξη ώστε να καλύψουν καλύτερα τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών τους και να υποστηρίξουν την εμπλοκή τους στις σχολικές και εν γένει εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες. Η προσέγγιση του προγράμματος έχει στο επίκεντρο το παιδί και αξιοποιεί καλές πρακτικές και επιτυχημένα διδάγματα από προηγούμενα προγράμματα, τα οποία έχουν δείξει τη σημασία της συστηματικής πλαισίωσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για την προώθηση της ένταξης και της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών.

Στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης του «Μικρού Κόσμου» έχει αναπτυχθεί η συμπληρωματική δράση «Μαμαθαίνω Ελληνικά» από την οποία μητέρες/κηδεμόνες με μικρά παιδιά έχουν την ευκαιρία εκμάθησης ελληνικών με την παράλληλη απασχόληση των παιδιών τους (ηλικίας 4-5 ετών) σε δραστηριότητες ειδικά διαμορφωμένες για νήπια. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα οι μητέρες με παιδιά βρεφικής και προνηπιακής ηλικίας (0-4) να παρακολουθήσουν το μάθημα μαζί τους.

Σύνοψη προγράμματος

 

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Το πρόγραμμα λαμβάνει παραπομπές από φορείς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη του προσφυγικού/μεταναστευτικού πληθυσμού ο οποίος ζει στην Αθήνα. Οι παραπομπές των ενδιαφερόμενων γίνονται μέσω φόρμας παραπομπής στην οποία συμπληρώνονται βασικές πληροφορίες.