Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ένταξης Προσφύγων στην αγορά Εργασίας για εργαζόμενους και εργοδότες

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
 • Γενικός πληθυσμός 
Επαγγελματίες / εθελοντές
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
 • Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Employerism > eyeing & identifying employment opportunities

Matching Skills & Jobs > matching needs with the available workforce

 • Προωθούμε την πρόσληψη αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων. Είμαστε ο σύνδεσμος μεταξύ των αναγκών απασχόλησης και το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό
 • Διαβιβάζουμε τις σωστές πληροφορίες, στη σωστή μορφή, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Παρέχουμε πρακτική καθοδήγηση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αυτής της διαδικασίας
 • Έχουμε ενεργό ρόλο στην προώθηση μιας κοινωνίας που βασίζεται στην ισότητα και την κοινωνική συνοχή

Υπηρεσίες

 • Εκπαίδευση προσωπικού για την αποδοχή της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο
 • Οργάνωση εσωτερικής επικοινωνίας και εκπαίδευση τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού (HR) που αφορά στην ένταξη προσφύγων
 • Διαδικασίες και νομικό πλαίσιο
 • Δημιουργία δικτύου εργοδοτών
 • Ανάπτυξη και οργάνωση στρατηγικής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στους άξονες ‘ενσωμάτωση και πολυπολιτισμικότητα’
 • Συμβουλευτική και Coaching σε Μάνατζερ Τeam Leaders / πρεσβευτές του προγράμματος και όλους τους εμπλεκόμενους
 • Εντοπισμός αξιόπιστων εργαζομένων & αξιολόγηση αιτούντων εργασία
 • Προετοιμασία και προσανατολισμός εργαζόμενων για την είσοδο στην αγορά εργασίας
 • Παροχή συμβουλών για την απασχόληση
 • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας
 • Παρακολούθηση και διατήρηση ενεργού ρόλου μετά τη πρόσληψη
 • Προσφορά υπηρεσίας αντικατάστασης

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Σε ποιον απευθύνεται:
– MKO
– Δημόσιους φορείς
– Εταιρίες που θέλουν να εντάξουν πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνηςThis site is registered on wpml.org as a development site.