Εθελούσια Επιστροφή και Επανένταξη

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Γενικός πληθυσμός 
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:30 - 10:30
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΦΑΡΣΙ ΝΤΑΡΙ ΟΥΡΝΤΟΥ ΠΑΣΤΟ ΜΠΕΓΚΑΛΙ ΚOYΡΜΑΝΤΖΙ ΣΟΡΑΝΙ ΛΙΝΓΚΑΛΑ
Χρηματοδότηση
75% Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς Πόρους (AMIF) και 25% από Εθνικούς Πόρους (ΥΔΕΑΠ)

Περιγραφή

Περιγραφή: Τα προγράμματα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) πραγματοποιούνται εδώ και τέσσερις δεκαετίες, έχοντας βοηθήσει δεκάδες χιλιάδες άτομα να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται η οικονομική και κοινωνική τους επανένταξη και προάγεται η συνεργασία και η δικτύωση μεταξύ αρμόδιων φορέων των χωρών προέλευσης και των χωρών υποδοχής. Η απόφαση της επιστροφής είναι 100% εθελοντική και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του μετανάστη. Τα προγράμματα βασίζονται στις αρχές της ελεύθερης επιλογής και της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης.

Τι είναι η επανένταξη: Σύμφωνα με τον ΔΟΜ ως επανένταξη ορίζεται η διαδικασία ομαλής εκ νέου ενσωμάτωσης ενός ατόμου σε ένα σύνολο ή και σε μια ομάδα, στην προκειμένη περίπτωση ενός μετανάστη στη χώρα του. Με άλλα λόγια είναι μία διαδικασία που παρέχει τη δυνατότητα στον επωφελούμενο να δημιουργήσει συνθήκες βιωσιμότητας και να συμμετέχει εκ νέου στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας του. Οι επωφελούμενοι της βοήθειας επανένταξης, λαμβάνουν ενημέρωση και συμβουλευτική από εξειδικευμένο προσωπικό και πολιτισμικούς διαμεσολαβητές, προκειμένου να υλοποιήσουν εξατομικευμένα σχέδια επανένταξης, βασιζόμενα στις ανάγκες τους. Τα σχέδια επανένταξης υλοποιούνται σε συνεργασία με τα γραφεία του ΔΟΜ στις χώρες επιστροφής και ωφελούν τους επιστρέφοντες, τις τοπικές κοινωνίες και τις χώρες υποδοχής.

Ποιους αφορά: Τα προγράμματα εθελοντικής επιστροφής κι επανένταξης απευθύνονται σε υπηκόους τρίτων χωρών που δε διαθέτουν τις νόμιμες διατυπώσεις για να παραμείνουν στην Ελλάδα ή δεν επιθυμούν να παραμείνουν, σε αιτούντες άσυλο που έχουν παραιτηθεί από το αίτημά τους για χορήγηση διεθνούς προστασίας και σε αιτούντες άσυλο των οποίων το αίτημα έχει απορριφθεί. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για μετανάστες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως τα θύματα trafficking, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα που χρήζουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.α.

Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται: Η διαδικασία περιλαμβάνει, ενημέρωση και συμβουλευτική προ της αναχώρησης, υποστήριξη για τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων (πχ ταξιδιωτικά έγγραφα), διαδικασία εύρεσης εισιτηρίων, συνοδεία του επωφελούμενου στο αεροδρόμιο, βοήθεια στον ενδιάμεσο σταθμό και τον τελικό προορισμό σε συνεργασία με τα Γραφεία του ΔΟΜ στις αντίστοιχες χώρες.

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Τηλέφωνα Επικοινωνίας για την Αττική: 6948908362, 6948669811, 6955490509, 6949180247, 6956296789


Δείτε Σχετικό Βίντεο


This site is registered on wpml.org as a development site.