Εθελούσια Επιστροφή και Επανένταξη

Φορέας: ΔΟΜ Ελλάδας
Είδος Φορέα: Διεθνείς οργανισμοί

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 20-02-2023

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Γενικός πληθυσμός
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:30 - 16:30
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΟΥΡΝΤΟΥ ΝΤΑΡΙ ΠΑΣΤΟ ΦΑΡΣΙ

Περιγραφή

Το έργο «Υποβοηθούμενη Εθελούσια Επιστροφή και Επανένταξη Μεταναστών με ευαλωτότητα» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Άσυλο και Μετανάστευση» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) από τον ΔΟΜ. Μέσω του έργου, ο ΔΟΜ επιδιώκει να παράσχει βοήθεια AVRR σε μετανάστες που βρίσκονται σε καταστάση ευαλωτότητας, και που εκφράζουν τη βούληση να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.

Πιθανοί δικαιούχοι

  • άτομα με προβλήματα υγείας
  • ασυνόδευτα ανήλικα
  • ηλικιωμένα άτομα (+65),
  • θύματα εμπορίας ανθρώπων,
  • εγκυμονούσες
  • οικογένειες
  • δικαιούχοι με άλλες ευαλωτότητες

Τι είναι AVRR

Ο ΔΟΜ ορίζει το AVRR ως «διοικητική, υλικοτεχνική ή οικονομική στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για επανένταξη, σε μετανάστες που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να παραμείνουν στη χώρα υποδοχής, οι οποίοι προσφέρονται εθελοντικά να επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους» (Γλωσσάριο της μετανάστευσης του ΔOM, 2019) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας συνολικής προσέγγισης της διαχείρισης της μετανάστευσης με στόχο την ομαλή και ανθρώπινη επιστροφή και επανένταξη των προσώπων αυτών. Το AVRR αποτελεί βασική δραστηριότητα του ΔΟΜ και παρέχει ζωτική βοήθεια σε δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους κάθε χρόνο τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Η απόφαση της επιστροφής είναι 100% εθελοντική και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του μετανάστη. Το AVRR βρίσκεται στο επίκεντρο των δεσμεύσεων του ΔΟΜ για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των μεταναστών , διασφαλίζοντας ότι κάθε εθελούσια επιστροφή διέπεται από δύο βασικές αρχές, την ελευθερία της επιλογής και της τεκμηριωμένης απόφασης, η οποία λαμβάνεται μετά από έγκαιρη, αντικειμενική και αξιόπιστη παροχή πληροφοριών.

Τι είναι η Επανένταξη

Η επανένταξη είναι γενικά κατανοητή ως μια πολυδιάστατη διαδικασία που καθιστά ικανά τα άτομα να αποκαταστήσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και ψυχοκοινωνικές σχέσεις που απαιτούνται για την διατήρηση της διαβίωσης, της αξιοπρέπειας και την εκ νέου συμμετοχής στην κοινωνική ζωή της χώρας. Ο ΔΟΜ υποστηρίζει ότι η βοήθεια επανένταξης μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν υπάρχει σε ένα βαθμό εκ νέου ενσωμάτωση σε όλα τα επίπεδα. Σε ατομικό επίπεδο, θα πρέπει να καλυφθούν οι ειδικές ανάγκες των επωφελούμενων και η υποστήριξη αυτών κατά την επιστροφή. Οι έννοιες της επιστροφής και της επανένταξης αλληλοσυνδέονται στενά με εκείνη της βιωσιμότητας . «Η επανένταξη μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη όταν εκείνοι που επέστρεψαν εθελοντικά έχουν φθάσει σε επίπεδα οικονομικής αυτάρκειας, κοινωνικής σταθερότητας εντός των κοινοτήτων τους αλλά και ψυχοκοινωνικής ευεξίας που τους επιτρέπει να ανταπεξέλθουν μπροστά στους λόγους μίας (εκ νέου) μετανάστευσης. Έχοντας πετύχει μια βιώσιμη επανένταξη, αυτοί που επέστρεψαν εθελοντικά είναι σε θέση να πάρουν περαιτέρω αποφάσεις όσον αφορά την μετανάστευση από επιλογή και όχι αναγκαιότητα.» (Towards an integrated approach to reintegration in the context of return, IOM, 2017)

Οι επωφελούμενοι της βοήθειας επανένταξης, λαμβάνουν ενημέρωση και συμβουλευτική από εξειδικευμένο προσωπικό και πολιτισμικούς διαμεσολαβητές, προκειμένου να υλοποιήσουν εξατομικευμένα σχέδια επανένταξης, βασιζόμενα στις ανάγκες τους. Τα σχέδια επανένταξης υλοποιούνται σε συνεργασία με τα γραφεία του ΔΟΜ στις χώρες επιστροφής και ωφελούν αυτούς που επέστρεψαν  στις τοπικές κοινωνίες και στις χώρες υποδοχής.

Δείτε Σχετικό Βίντεο