Κέντρο πληροφόρησης για ενήλικες άντρες

Φορέας: FORGE for humanity
Είδος Φορέα: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Παιωνίου 6, Αθήνα, Ελλάδα

6η Δημοτική Κοινότητα (Bόρειες κεντρικές συνοικίες – Πατήσια, Κυψέλη)

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 21-03-2023

Περιγραφή

Η Forge for humanity λειτουργεί κυρίως ως κέντρο πληροφόρησης, παρέχοντας πρόσβαση σε ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες, καθώς και σε διάφορες υπηρεσίες σε όλη την Αθήνα.

  • Συμβουλευτική για τη ζωή στην Ελλάδα και σύνδεση με υπηρεσίες / ευκαιρίες στην Αθήνα (παραπομπές και ραντεβού για ιατρικές και ψυχολογικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικά μαθήματα, δραστηριότητες, υποστήριξη AΦM / AMKA / IKA / OAEΔ, εύρεση καταλύματος κ.λπ.),
  • Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ασύλου και παραπομπές σε νομική συνδρομή.
  • Εξατομικευμένη παρακολούθηση και υποστήριξη καθ ‘όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, συμπεριλαμβανομένης βοήθειας για την επικοινωνία με την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου,
  • Βοήθεια για αιτήσεις θεώρησης, όπως η Ειδική Θεώρηση Μεταναστών στις ΗΠΑ και άλλες ειδικές θεωρήσεις

Η FORGE έχει τώρα το δικό της διαδικτυακό χώρο κοινότητας όπου οι ανύπανδροι άντρες μπορούν να βρουν και να προσφέρουν υποστήριξη στους συνομηλίκους τους. Η ομάδα της FORGE δημοσιεύει τακτικές πληροφορίες, εκδηλώσεις και διαδικαστικές οδηγίες (υπηρεσία ασύλου και ελληνικά διοικητικά συστήματα). Η ομάδα βρίσκεται στη διεύθυνση: www.facebook.com/groups/forgeforhumanitycommunity

 

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Κλήσης απευθείας ή μέσω Whatsapp / Facebook Messenger / Viber / IMO στον αριθμό τηλεφώνου – +306983767292

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

– Για εγγεγραμένους: [email protected]
– Για το κοινό: [email protected] Ανοίγουμε στο κοινό:

Ανοικτά Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 13:00 έως τις 17:00.

Ο διερμηνέας μας στα αραβικά είναι διαθέσιμος μόνο τις Τετάρτες,


Gallery