Φαγητό για όλους

Φορέας: ΙΝΤΕΡΣΟΣ ΕΛΛΑΣ
Είδος Φορέα: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 03-07-2023

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Γενικός πληθυσμός
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΑΒΙΚΑ
Χρηματοδότηση
Stichting Vluchteling – SV

Περιγραφή

Το έργο «Φαγητό για Όλους» προσβλέπει στην κάλυψη της πιο βασικής ανάγκης ενός ανθρώπου, την τροφή, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος που τον χαρακτηρίζει. Η επισιτιστική ανασφάλεια είναι μια δυσμενής συνθήκη με πολλαπλές προεκτάσεις που κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να βιώνει.

Η πρωτοβουλία «Φαγητό για Όλους» αποτελεί μέρος του προγράμματος Σίτισης για Μετανάστες/Πρόσφυγες στο πλαίσιο μιας κοινοτικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο πρόγραμμα της ηπειρωτικής χώρας, που υποστηρίζεται από το Stichting Vluchteling – SV (Ολλανδικό Ίδρυμα Προσφύγων).

Στόχος της δράσης «Φαγητό για Όλους» είναι να καλύψει την πρωταρχική ανάγκη των πιο ευάλωτων ομάδων των μεταναστών και προσφύγων που διαβιούν στην Αθήνα, και να εξασφαλίσει την διατροφική επιβίωση τους.

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Παραπομπή με συμπλήρωση φόρμας από άλλον φορέα. Για την φορμα επικοινωνήστε στο 2167001596.