Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων - ACCMR

Φορέας: Δήμος Αθηναίων
Είδος Φορέα: Τοπική αυτοδιοίκηση / Δήμος Αθηναίων

Αγίου Ισίδωρου 4, Αθήνα, Ελλάδα

1η Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Τρίγωνο – Στάδιο-Ομόνοια-Πλάκα)

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 24-02-2023

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Επαγγελματίες / εθελοντές
  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Χρηματοδότηση
Το ACCMR συστάθηκε τον Ιούνιο του 2017 με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υπό τον συντονισμό του Athens Partnership και λειτουργεί στο πλαίσιο της δράσης του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Από τον Απρίλιο του 2020, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης υποστηρίζουν το έργο του ACCMR στη βάση τριμερούς συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων.

Περιγραφή

Το Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (Athens Coordination Center for Migrant and Refugee issues – ACCMR) λειτουργεί ως ένας κόμβος συντονισμού για την ανάπτυξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και τοπικών και διεθνών ΜΚΟ, διεθνών οργανισμών, θεσμικών φορέων. Κεντρικός στόχος του ACCMR, το οποίο αριθμεί 100 μέλη, είναι η καλύτερη διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ φορέων και Δήμου Αθηναίων προκειμένου να προάγεται η ένταξη των μεταναστών και προσφύγων σε τοπικό επίπεδο, να διασφαλίζεταιη κοινωνική συνοχή και να προλαμβάνονται μελλοντικές κρίσεις.

Σήμερα, η ένταξη αποτελεί πλέον κεντρική πρόκληση για τον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος εργάζεται για μια πόλη συμπεριληπτική και βιώσιμη για όλους τους κατοίκους της, ενώ έχει αναγνωριστεί ευρέως ότι η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων απαιτεί μία πολύπλευρη προσέγγιση, την εμπλοκή διαφορετικών φορέων και συντονισμένες δράσεις.

Το Συντονιστικό Κέντρο είναι ο χώρος όπου τα τμήματα του Δήμου συναντιούνται με όλους αυτούς τους διαφορετικούς φορείς και ανταλλάσσουν εμπειρία, πληροφορία, καλές πρακτικές και αναπτύσσουν συνέργειες προς όφελος της κοινωνικής ένταξης και συνοχής.

Το ACCMR έχει λάβει διεθνή αναγνώριση ως ένας καινοτόμος και αποτελεσματικός μηχανισμός συντονισμού που υποστηρίζει την τοπική διοίκηση στη χάραξη πολιτικών. Ενδεικτικά, έχει διακριθεί ως καλή πρακτική από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης, το Δίκτυο μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων “EUROCITIES”, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στο Βέλγιο από τον οποίο μάλιστα αξιοποιήθηκε για τον σχεδιασμό της νέας πλατφόρμας διασύνδεσης εργοδοτών και εργαζόμενων του Γραφείου Απασχόλησης της μητροπολιτικής περιοχής των Βρυξελλών.

Οι 6 Επιτροπές εργασίας του ACCMR συνεδριάζουν μία φορά τον μήνα, την τρέχουσα περίοδο διαδικτυακά λόγω των συνθηκών της COVID-19. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, εκπρόσωποι των φορέων – μελών του ACCMR ανταλλάσσουν πληροφορίες αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών και προγραμμάτων, εντοπίζουν κενά και ανάγκες, σχεδιάζουν και διοργανώνουν πρωτοβουλίες που προάγουν την ένταξη στην πόλη, αναπτύσσουν προτάσεις βελτίωσης πολιτικών και παρέχουν χρήσιμα στοιχεία στον Δήμο για την ανάπτυξη δράσεων.

Οι Επιτροπές

  • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων & Πρόσβασης στην αγορά εργασίας
  • Αστικοποίησης & Αρμονικής Συνύπαρξης
  • Εκπαίδευσης & Μάθησης
  • Έμφυλης διάστασης του προσφυγικού
  • Πρόσβασης σε δικαιώματα & Νομικής Υποστήριξης
  • Υγείας

Το Φόρουμ

Το Φόρουμ συνεδριάζει με τη συμμετοχή όλων των φορέων – μελών του ACCMR και των αρμόδιων αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων με στόχο την ενημέρωση και τον καθορισμό επόμενων βημάτων.

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εγγραφές στο ACCMR και άλλες δυνατότητες συνεργασίας:
Email: [email protected]
Τηλ.:  +30 210 3638625