Τα σημαντικότερα ευρήματα του Protection Monitoring Tool για το 2023

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR-The Refugee Agency in Greece) παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το Protection Monitoring Tool για το 2023.

Το εργαλείο τροφοδοτείται διαρκώς μέσω συνεντεύξεων που πραγματοποιεί προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και εταίρων με σκοπό τη συλλογή δεδομένων σε ενιαία βάση για την κατάσταση των προσφύγων στη χώρα. Ο Δήμος Αθηναίων συμμετείχε στην συμπλήρωση ερωτηματολογίων μέσω του Disabilities inclusive project

Από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2023, πραγματοποιήθηκαν 825 συνεντεύξεις, με τη συμμετοχή αναγνωρισμένων προσφύγων, κατόχων καθεστώτος προσωρινής προστασίας και αιτούντων άσυλο. Αυτή η έκθεση υπογραμμίζει τα βασικά ευρήματα από 558 συνεντεύξεις με άτομα που έχουν διεθνή προστασία στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δημογραφικά στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, τα οποία δείχνουν πως οι πέντε πρώτες χώρες προέλευσης μεταξύ των ερωτηθέντων ήταν η Παλαιστίνη, το Αφγανιστάν, η Σύρια, το Ιράν και το Καμερούν.

Το μέρος του εργαλείου που αφορά την ένταξη αναπτύχθηκε από κοινού με το ACCMR τα προηγούμενα χρόνια.

Μπορείτε να βρείτε όλα τα ευρήματα για το 2023 στο αρχείο εδώ (αγγλικά): GREECE_PM Key findings 2023.