Νέος κύκλος συνεργασίας ξεκινάει ανάμεσα στον Δήμο Αθηναίων και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Ο νέος Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων για την κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων, κ. Θανάσης Χειμωνάς, συνάντησε, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024, την Αντιπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, κα Maria Clara Martin, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο συνεργασίας της νέας δημοτικής αρχής με τον διεθνή οργανισμό.
Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Προϊσταμένου του Τμήματος υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης μεταναστών και προσφύγων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτη Ψαθά, προτάθηκε η ενίσχυση της στενής συνεργασίας των δυο φορέων προς όφελος των προσφύγων που διαβιούν στην Αθήνα. Κρίσιμοι τομείς, η ένταξη στην αγορά εργασίας και η απρόσκοπτη πρόσβαση των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Η κα Maria Clara Martin αναγνώρισε τη δέσμευση του Δήμου Αθηναίων στην προώθηση της ένταξης τονίζοντας ότι ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση για ανάληψη δεσμεύσεων που απηύθυνε η ‘Ύπατη Αρμοστεία προς φορείς σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Φόρουμ για τους Πρόσφυγες. «Είμαι αισιόδοξη ότι ο Δήμος Αθηναίων θα συνεχίσει να ηγείται του συντονισμού μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, των διεθνών οργανισμών και των δημοτικών υπηρεσιών για ένα πρωτοπόρο μοντέλο ολιστικής και συντονισμένης παροχής υπηρεσιών σε πρόσφυγες και μετανάστες», πρόσθεσε.

«Στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε δράσεις που βοηθούν ουσιαστικά τους πολίτες τρίτων χωρών να έχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες και στη ζωή της πόλης», είπε ο κ. Θανάσης Χειμωνάς, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους διεθνείς οργανισμούς είναι κομβικής σημασίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συμπεριληπτικών πολιτικών και πρακτικών.

Ο Αντιδήμαρχος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την ομάδα πεδίου του οργανισμού και να ενημερωθεί τόσο για τις δράσεις και το πλαίσιο λειτουργίας της όσο και για τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο στην Αθήνα.

Η Ύπατη Αρμοστεία αποτελεί έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Δήμου Αθηναίων στον τομέα της ένταξης πολιτών τρίτων χωρών. Τον Ιούλιο του 2022 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την ενίσχυση της συνεργασίας τους στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων. Επίσης, από τον Απρίλιο του 2020, η Ύπατη Αρμοστεία από κοινού με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης υποστηρίζει τη λειτουργία του Κέντρου Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) και του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη (CNI). Παράλληλα, ενισχύει τη λειτουργία του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων.

Τα πεδία συνεργασίας

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) είναι σημείο αναφοράς για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στον Δήμο Αθηναίων προσφέροντας ένα φάσμα υπηρεσιών και δράσεων κοινωνικής ένταξης, αλλά και βέλτιστη πρακτική αποτελώντας πρότυπο για άλλους Δήμους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η Ύπατη Αρμοστεία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις δράσεις και τη λειτουργία του ΚΕΜ με την ενίσχυση συγκεκριμένων προσφερόμενων υπηρεσιών αφενός μέσω του Προγράμματος Disabilities Inclusive που ενισχύει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και μακροχρόνιες παθήσεις σε υπηρεσίες και αφετέρου με τα δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π).

Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στην ήδη μακροχρόνια συνεργασία των δυο φορέων στον τομέα της καταγραφής κενών και εμποδίων αναφορικά με την πρόσβαση των προσφύγων στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας αποσκοπώντας στην ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων και δράσεων συνηγορίας.

Η Ύπατη Αρμοστεία θα συνεχίσει επίσης να υποστηρίζει τη λειτουργία του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων, μιας αναγνωρισμένης πρακτικής σε διεθνές επίπεδο, που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφορίας, καλών πρακτικών και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ του Δήμου και της κοινωνίας των πολιτών, των διεθνών οργανισμών και της κεντρικής διοίκησης. Το ACCMR παράλληλα έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό 18 ελληνικών δήμων με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη.