Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF)

Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF)

Website

Η UNICEF είναι ο εντεταλμένος oργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών σε όλο τον κόσμο. Η UNICEF συνεργάζεται απευθείας με τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, καθώς και με ένα ευρύ φάσμα εταίρων προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά έχουν όσο το δυνατόν καλύτερες δυνατότητες για επιβίωση και ευημερία. Το μόνιμο γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2020 με σκοπό την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων κάθε παιδιού που ζει στη χώρα.Μάθετε περισσότερα για τη UNICEF και το έργο της στην Ελλάδα στο https://www.unicef.org/greece.