Οδύσσεια

Οδύσσεια

Website

Η Odyssea είναι μια μη κερδοσκοπική, εκπαιδευτική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2016 από τον Τζέι Μέξη. Αποτελείται από μια δυναμική ομάδα έμπειρων επαγγελματιών από τους χώρους της διαχείρισης προγραμμάτων, της επικοινωνίας, της απασχολησιμότητας και της σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας. Στοχεύουμε στην εκπαίδευση και την επαγγελματική απορρόφηση των πιο ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά ομάδων, σχεδιάζοντας και προσφέροντας δωρεάν σε όλους/ες ταχύρρυθμες επαγγελματικές εκπαιδεύσεις και υποστηρίζοντας τη σύνδεσή τους με πιθανούς εργοδότες για την εύρεση εργασίας.

Στην Odyssea υλοποιούνται 4 βασικά προγράμματα:

Επαγγελματική Κατάρτιση: διοργάνωση σεμιναρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης που σχετίζονται με επαγγέλματα υψηλής ζήτησης στην Αγορά Εργασίας. Τα μαθήματα επικεντρώνονται κυρίως σε εργαστήρια και την παροχή των βασικών γνώσεων που ζητούνται στο κάθε επαγγελματικό περιβάλλον. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες παρακολουθούν σεμινάρια επικοινωνίας και προετοιμασίας του βιογραφικού τους, ώστε να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εργασία και να είναι σε θέση να παρουσιάσουν τον εαυτό τους σε μια συνέντευξη.

Υπηρεσίες απασχολισιμότητας: το πρόγραμμα Απασχολησιμότητας μας επιτρέπει την ανάπτυξη αυτονομίας και επιταχύνει τις προσπάθειες προς μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Όλοι οι απόφοιτοι της Ακαδημίας λαμβάνουν υπηρεσίες Απασχολησιμότητας, αλλά κάποιος μπορεί να εγγραφεί μόνο για τις υπηρεσίες Απασχολησιμότητάς μας άν το επιθυμεί.

Επιχειρηματικότητα και υποστήριξη νέων επιχειρήσεων: σχεδιασμός και οργάνωση μαθημάτων επιχειρηματικών δεξιοτήτων, εφαρμογή προγράμματος καθοδήγησης (mentoring) και υποστήριξη των αποφοίτων στη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης. Αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το ALBA, αξιοποιώντας την ακαδημαϊκή τεχνογνωσία του στους τομείς της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, καθώς και την εμπειρία του φορέα στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη συνεργασία με ευάλωτους πληθυσμούς.

Makerspace: διευκόλυνση της πρόσβασης στην τεχνολογία, εκπαίδευση στη χρήση μηχανημάτων τρισδιάστατης εκτύπωσης, εργαλειομηχανών CNC, κοπής, χάραξης Laser και της εξοικείωσης παιδιών και νέων με την εκπαίδευση STEM.

Όλα τα προγράμματα προσφέρονται στους ωφελούμενους δωρεάν.