ΚΟΝΓΚΟΛΕΖΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΝΓΚΟΛΕΖΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Κονγκολέζικη Κοινότητα Ελλάδας είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση για την ανάπτυξη των Κονγκολέζων που ζουν στην Ελλάδα.