ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας

ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας

Website

Το ΚΜΟΠ-Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας ιδρύθηκε το 1977 και είναι μία από τις παλαιότερες ΜΚΟ στην Ελλάδα, έχοντας μακρά εμπειρία στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην επιστημονική έρευνα και στην παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Βασική επιδίωξη του ΚΜΟΠ είναι οι δράσεις που υλοποιεί να έχουν όσο το δυνατό περισσότερο καινοτόμο χαρακτήρα και να μεγιστοποιούν τον κοινωνικό αντίκτυπο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς κόσμου.

Οι δράσεις του ΚΜΟΠ προωθούν την ισότητα, την ανεκτικότητα, τη διαφορετικότητα, την αλληλεγγύη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Στα μεγάλα έργα του ΚΜΟΠ είναι ο σχεδιασμός και η λειτουργία των πρώτων Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), την περίοδο 1979 – 1983, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και η δημιουργία σχολείων δεύτερης ευκαιρίας.

Επίσης, το ΚΜΟΠ διατηρεί τρείς δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές διαταραχές, ένα κέντρο ημέρας για άτομα με ψυχικά προβλήματα και δύο κοινωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη).

Τα τελευταία 15 χρόνια το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει εθνικές και διακρατικές δράσεις, προωθώντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω των παρακάτω τομέων:

• Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα

• Ισότητα

• Μετανάστευση

• Φτώχεια

• Κοινωνία των Πολιτών

• Εκπαίδευση

• Δικαιοσύνη και Θεμελιώδη Δικαιώματα

• 3η ηλικία και Ευημερία

• Ψυχική υγεία