Κέντρο Διοτίμα

Κέντρο Διοτίμα

Website

Το Κέντρο Διοτίμα είναι μια μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1989 και προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης σε επιζήσασες και επιζώντες έμφυλης βίας.

Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο Διοτίμα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της ψυχοκοινωνική στήριξης και της νομικής βοήθειας (και εκπροσώπησης στο δικαστήριο), οργανώνει ομάδες πρόληψης και ενδυνάμωσης για γυναίκες και έχει πιλοτικά διεξάγει ομάδες πρόληψης της έμφυλης βίας με άντρες πρόσφυγες.

Το Κέντρο Διοτίμα είναι εθνικός εμπειρογνώμονας, στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), ενώ λειτουργεί επίσης ως κέντρο επιμορφώσεων και δημιουργίας πόρων (ερευνητικά αποτελέσματα, εκπαιδευτικό υλικό). Τέλος το Κέντρο Διοτίμα είναι είναι μέλος του Δικτύου Καταγραφής Εγκλημάτων Ρατσιστικής Βίας.