ΙΝΤΕΡΣΟΣ ΕΛΛΑΣ

ΙΝΤΕΡΣΟΣ ΕΛΛΑΣ

Website

Η INTERSOS παρεμβαίνει στην Ελλάδα από τον Μάρτιο του 2016 με στόχο την παροχή ολιστικής υποστήριξης και μακροπρόθεσμων διαρκών λύσεων ως απάντηση στην προσφυγική κρίση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής της έχει επικεντρωθεί στην ολιστική παροχή υπηρεσιών, στην αναζήτηση στοχευμένων λύσεων με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο αναγκών και στην δόμηση ισχυρών δεσμών των ωφελούμενων με την τοπική κοινότητα.


Η INTERSOS HELLAS υλοποιεί μια σειρά υποστηρικτικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη βελτίωση των ψυχοκοινωνικών συνθηκών των επωφελούμενων, παρέχοντας ουσιαστική πρόσβαση σε πληροφορίες, υπηρεσίες, δικαιώματα και προσανατολισμό, μαζί με άλλες βοηθητικές ενέργειες που θα διευκολύνουν ως προς την κατεύθυνση της αυτονομίας για τους προσφύγες, τους αιτούντες άσυλο και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.


Επιπλέον, η INTERSOS Hellas έχει εστιάσει από την αρχή στην ενδυνάμωση της ανταπόκρισης των τοπικών κοινοτήτων, με επίκεντρο την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των φιλοξενούμενων και των κοινοτήτων υποδοχής.