ΔΟΜ Ελλάδας

ΔΟΜ Ελλάδας

Website

Με 175 κράτη μέλη, άλλα 8 κράτη που κατέχουν καθεστώς παρατηρητή και γραφεία σε περισσότερες από 100 χώρες, ο ΔΟΜ είναι αφοσιωμένος στην προώθηση της ανθρώπινης και εύρυθμης μετανάστευσης προς όφελος όλων. Το κάνει παρέχοντας υπηρεσίες και συμβουλές σε κυβερνήσεις και μετανάστες. Ο ΔΟΜ εργάζεται για να βοηθήσει στη διασφάλιση της εύρυθμης και ανθρώπινης διαχείρισης της μετανάστευσης για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης, για να βοηθήσει στην αναζήτηση πρακτικών λύσεων στα μεταναστευτικά προβλήματα και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μετανάστες που έχουν ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων. O κανονισμός του ΔΟΜ αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ της μετανάστευσης και της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, καθώς και με το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας.


Ο ΔΟΜ εργάζεται στους τέσσερις γενικούς τομείς διαχείρισης της μετανάστευσης:

  • Μετανάστευση και ανάπτυξη,
  • Διευκόλυνση της μετανάστευσης,
  • Ρύθμιση της μετανάστευσης ,
  • Αναγκαστική μετανάστευση.

Οι δραστηριότητες του ΔΟΜ που εκτείνονται σε αυτούς τους τομείς περιλαμβάνουν την προώθηση του διεθνούς μεταναστευτικού δικαίου, τον πολιτικό διάλογο και καθοδήγηση, την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών, την υγεία των μετανάστών και τη διάσταση της μετανάστευσης με βάσητο φύλο.