Δήμος Αθηναίων

Δήμος Αθηναίων

Website

Το 2015, η Αθήνα άρχισε να υποδέχεται δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε στενή συνεργασία με ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους φορείς και οργανισμούς και συμμετείχε ενεργά σε δίκτυα πόλεων, στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Με σύγχρονο διακύβευμα την κοινωνική και οικονομική ένταξη, παράλληλα με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ο Δήμος Αθηναίων υλοποιεί και υποστηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην υποδοχή και την ένταξη προσφύγων και μεταναστών. 

Στο πλαίσιο αυτό η Δημοτική Αρχή μεριμνά, στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου, για την εξάλειψη των διακρίσεων προάγοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Ενδεικτικά, ο Δήμος Αθηναίων παρέχει υπηρεσίες σε άπορους και άστεγους, άνεργους, σε γυναίκες θύματα/επιβιώσασες βίας και διακρίσεων βάσει φύλου, και σε άτομα τρίτης ηλικίας. Έτσι, οι πολιτικές ένταξης προσφύγων και μεταναστών εντάσσονται στην ευρύτερη δράση του Δήμου για την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. 

Ταυτόχρονα, για τη δημοτική αρχή η επικοινωνία με τις κοινότητες προσφύγων και μεταναστών με τακτικό και συστηματικό τρόπο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικοδόμηση πόλεων χωρίς αποκλεισμούς. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ) χρησιμεύει ως φόρουμ ώστε οι κοινότητες μεταναστών και προσφύγων να εμπλακούν επίσημα στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων που τις επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα. 

Τέλος, μέσα από το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη (CNI), στο οποίο σήμερα συμμετέχουν συνολικά 18 Δήμοι της Ελλάδας, ο Δήμος Αθηναίων προωθεί πολιτικές και συνέργειες για την κοινωνική συνοχή και συμπεριληπτικότητα. 

Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει την ένταξη ως μια αμφίδρομη διαδικασία, που απαιτεί αμοιβαία δέσμευση και περιλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις για την ίδια και για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Όραμα της πόλης αποτελεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις ικανότητες των προσφύγων καθώς και την πολιτιστική και θρησκευτική πολυμορφία των κοινοτήτων τους, με γνώμονα πάντοτε τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Δημαρχιακό Μέγαρο

Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 1055

Δημαρχείο

Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438

Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)

Τηλ. 210 5287800This site is registered on wpml.org as a development site.