Δήμος Αθηναίων

Δήμος Αθηναίων

Website

Με γνώμονα την εξάλειψη των διακρίσεων και την ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων, ο Δήμος Αθηναίων σχεδιάζει και στηρίζει πρωτοβουλίες για την αξιοπρεπή διαβίωση των προσφύγων και των μεταναστών καθώς και την ένταξη και ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία. 


Η ενταξιακή πολιτική του Δήμου διαρθρώνεται γύρω από δύο κεντρικούς πυλώνες, το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) στον τομέα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και δράσεων κοινωνικής ένταξης και το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) στον τομέα της διασύνδεσης και ανάπτυξης συνεργασιών με την κοινωνία των πολιτών, διεθνείς οργανώσεις και αρμόδιους κρατικούς φορείς. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ) αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο του Δήμου Αθηναίων στο οποίο εκπροσωπούνται οι μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες. Παράλληλα, ο Δήμος υλοποιεί και υποστηρίζει ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ)


Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσεται ιδιαίτερη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, ευρωπαϊκούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς ενώ υπάρχει ενεργή συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα. Τον Ιούλιο του 2022 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Ύπατη) για την ενίσχυση της συνεργασίας τους στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων. Ειδική συνεργασία έχει αναπτυχθεί με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και την Ύπατη στο πλαίσιο υποστήριξης του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) και του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη (CNI). 


Δείτε παρακάτω σχετικά προγράμματα, υπηρεσίες και πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων.