ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Website

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (ΑΚΕΠ) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με καινοτόμο και αυθεντικό χαρακτήρα, που προσπαθεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας ως πρώτη προτεραιότητα. Ιδρύθηκε το 2007 από τον ιστορικό Μορφωτικό Σύλλογο Αθηνών «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

Στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα πιο υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να προσπαθήσει να στηρίξει τους νέους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους. Βασικός στόχος του ΑΚΕΠ είναι η καλλιέργεια της ουσιαστικής επιχειρηματικής στάσης και η μεταφορά των απαραίτητων γνώσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που σχετίζονται με τη νεανική επιχειρηματικότητα.

Για το λόγο αυτό, το ΑΚΕΠ είναι ένας από τους 10 ενδιάμεσους οργανισμούς στην Ελλάδα για το πρόγραμμα Erasmus for Young Entrepreneurs από το 2012. Το Erasmus for Young Entrepreneurs είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής που δίνει σε νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να μάθουν από έμπειρους επιχειρηματίες. επιχειρήσεις σε άλλες Συμμετέχουσες Χώρες, από το 2009. Ο ρόλος του ΑΚΕΠ είναι να διευκολύνει την εμπειρία μη τυπικής επιχειρηματικής μάθησης Ελλήνων επιχειρηματιών σε όλη την Ευρώπη και την επιτυχημένη σύνδεση έμπειρων επιχειρηματιών υποδοχής με νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες.

Το ΑΚΕΠ είναι ένας επιταχυντής του οικοσυστήματος της επιχειρηματικότητας μέσω της καλλιέργειας μαλακών και τεχνικών δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και απασχολησιμότητας. Με άλλα λόγια, το ΑΚΕΠ εστιάζει στη μη τυπική εκμάθηση ήπιων και τεχνικών δεξιοτήτων για την επιχειρηματικότητα για δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και οποιονδήποτε εμπλέκεται σε αυτήν (εκπαιδευτές επιχειρηματιών). Όραμα του ΑΚΕΠ είναι η βέλτιστη επίτευξη των Παγκόσμιων Βιώσιμων Στόχων μέχρι το 2030 μέσω της καλλιέργειας της επιχειρηματικής νοοτροπίας σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς στην Ευρώπη.

Το ΑΚΕΠ συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που στηρίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την απασχολησιμότητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον νέο πληθυσμό. Το τμήμα έρευνας και κοινωνικής καινοτομίας μπορεί να υποστηρίξει σθεναρά τις δραστηριότητες οποιουδήποτε έργου που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις, τη νεανική επιχειρηματικότητα, την αγορά εργασίας και την απασχόληση. Στο δίκτυο του ΑΚΕΠ συμμετέχουν επίσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια) και Ερευνητικά Κέντρα.

Αυτή τη στιγμή το ΑΚΕΠ εργάζεται σε δύο έργα Erasmus+ με θέμα τη μετανάστευση: το MiMi και το EXPRESS και έχει ολοκληρώσει ένα άλλο έργο, το TREND.

Η MiMi - Η μικροενσωμάτωση των μεταναστών εστιάζει στην προσφορά πρακτικών λύσεων και υλικού για καθημερινή εργασία με μετανάστες με στόχο τη βελτίωση της προσωπικής τους ένταξης στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή. Το έργο MiMi θα παράγει ένα σύνολο πρακτικών για τις προσφορές των αποδεκτών εκπροσώπων εργασίας βασισμένο σε μικροενσωμάτωση και μαθησιακό υλικό, με στόχο την αλλαγή του στερεότυπου τρόπου σκέψης/συμπεριφοράς τους απέναντι στους μετανάστες πληθυσμούς. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://microintegration.eu/

Η EXPRESS έχει ως κύριο στόχο της να ενδυναμώσει τους νέους μετανάστες και πρόσφυγες, δημιουργώντας ή/και ενισχύοντας υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη αυτοεπιχειρήσεων από αυτόν τον πληθυσμό-στόχο. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί επίσης με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στον τομέα της εργασιακής ένταξης μειονεκτούντων ομάδων, καθώς και που εκπροσωπούνται στην κοινοπραξία που παρουσιάζει αυτό το έργο.

Το TREND στοχεύει να βοηθήσει τους πρόσφυγες να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται με την εκπαίδευση των εκπαιδευτών που εργάζονται με πρόσφυγες σε θέματα επιχειρηματικότητας και βοηθώντας τους πρόσφυγες να ενημερώσουν πώς η αυτοαπασχόληση είναι μια βιώσιμη επιλογή για αυτούς στην Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τα αποτελέσματά του (εκπαιδευτικές ενότητες για μετανάστες, Quality Stamp για οργανισμούς) μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://trendproject.eu/

Το ΑΚΕΠ είναι ο εθνικός εταίρος της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας (GEW) στην Ελλάδα (http://genglobal.org) από το 2008 και στο πλαίσιο αυτό είναι επίσης μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Έρευνας Επιχειρηματικότητας (http://gern. συν/). Μια σειρά από εργαστήρια και σεμινάρια επιχειρηματικότητας οργανώνονται πάντα, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν καταιγισμό ιδεών και να αναζητήσουν συμβουλές για επιχειρηματικά θέματα και να μάθουν για τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο της κρίσης στη σημερινή αγορά εργασίας. Λαμβάνουν επίσης συγκεκριμένη καθοδήγηση, ανάλογα με τις απαιτήσεις των δικών τους επιχειρηματικών προσπαθειών και δραστηριοτήτων. Ως μέλος του δικτύου Entrepreneur Envoy (http://www.entrepreneurenvoy.org) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναπτυξιακής Έρευνας και Κατάρτισης (http://www.eadi.org), το ΑΚΕΠ γνωρίζει πλήρως τις απαιτήσεις του την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, μεταφέροντας αυτή τη γνώση στους συμμετέχοντες στα μη τυπικά εκπαιδευτικά της προγράμματα.

Το ΑΚΕΠ έχει οριστεί ως ο επίσημος Εθνικός εταίρος στην Ελλάδα για το Startup Nations Global Network (http://www.startupnations.org) και αποτελεί σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας για startup επιχειρηματίες και διαμορφωτές πολιτικής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από το 2018, το ΑΚΕΠ είναι μέλος του δικτύου Vision2020: The Horizon, μιας πλατφόρμας Ανοιχτής Καινοτομίας για ερευνητικούς οργανισμούς & επιχειρήσεις και μέλος του Δικτύου Ευκλείδης για Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Τέλος, από το 2019, το ΑΚΕΠ είναι μέλος του δικτύου EURES, το οποίο διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας.

Από τον Ιανουάριο του 2021, το ΑΚΕΠ είναι μέλος του Innovation Greece, ενός συνδέσμου που προωθεί την καινοτόμο εξωστρεφή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Το ΑΚΕΠ κατέχει τη διαπίστευση για το σήμα Ποιότητας στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και μπορεί να φιλοξενήσει νέους για σκοπούς εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας (2020-1-EL02-ESC52-005933). Ο οργανισμός είναι επίσης εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ.

Το 2020, το ΑΚΕΠ ξεκίνησε να αναπτύσσει τον Κόμβο Ηλεκτρονικής Εκμάθησης της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας (https://academy.akep.eu/) με ιδιαίτερη έμφαση στη μη τυπική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ΕΕΚ για την επιχειρηματικότητα (ηλεκτρονικά μαθήματα και διαδικτυακά εργαστήρια). Το ΑΚΕΠ είναι επίσης ο Έλληνας συνεργάτης του IdeXlab στην πλατφόρμα Open Innovation for SMEs που υποστηρίζει καινοτόμες ΜΜΕ και Startup εταιρείες.