Το συνέδριο ολοκλήρωσης του έργου ”Local Alliance for Integration“ (LION), θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 09:00 - 18:00, στο Συνεδριακό Κέντρο της Σχολή Δημόσιας Υγείας (π. ΕΣΔΥ), Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα.


Please login to submit an open call