Η εκπαιδευτική αυτή δράση σκοπό έχει να εκπαιδεύσει διερμηνείς ως πολιτισμικούς διαμεσολαβητές που θα μπορούν να συνοδεύουν ωφελούμενους παρέχοντας υπηρεσίες διερμηνείας σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας και υπηρεσίες του ΕΕΣ.


Please login to submit an open call