Η ομάδα Αλληλέγγυες Νότες αφιερώνει την μουσική παράσταση "Εύα, να ένα μήλο" για τους σκοπούς της Μ.Κ.Ο. Αίτημα, που παρέχει δωρεάν νομική βοήθεια σε πρόσφυγες, στον υπέροχο χώρο του Ιδιόμελου, στο Μαρούσι.Please login to submit an open call