Το Curing the Limbo μαζί με το ΙΙΕΚ ΣΒΙΕ δίνει τη δυνατότητα σε αιτούντες και αναγνωρισμένους πρόσφυγες να συμμετέχουν σε μία σειρά από δωρεάν σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης εστιασμένα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα & στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Όλα τα σεμινάρια συνδυάζουν διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό και ζωντανά διαδικτυακά καθώς και δια ζώσης μαθήματα*. Η εκπαίδευση βασίζεται στη διαδραστική διαδικασία και η γνώση αποκτάται μέσω της διαχείρισης πραγματικών εργασιακών καταστάσεων.
*λόγω της πανδημίας του COVID-19 τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά

Γλώσσες: Αγγλικά ή Ελληνικά

Συνολική Διάρκεια (σεμιναρίου): 60 ώρες Ώρες (ανά εβδομάδα): 12 ώρες

Εγγραφές: Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο 2021 και τα μαθήματα θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο & Μάρτιο του 2021

Eκδήλωση Ενδιαφέροντος:
Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα https://forms.gle/3PVmEWLMFjLyYQxeA

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα σεμινάρια και τις εγγραφές επικοινωνείστε μεσω email στο [email protected] ή στο +30 6941618410 (WhatsApp) - Δευτέρα-Παρασκευή (09.00-17.00)

Το Curing the Limbo (2018-2021) είναι ένα ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων που υλοποιείται με τη στρατηγική συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (UoA), της Catholic Relief Services (CRS), της International Rescue Committee (IRC) και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω της Πρωτοβουλίας Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (UIA).

******************
Vocational Training courses in Logistics & E-commerce

Curing the Limbo program in partnernship with IIEK SVIE offer a series of free vocational training courses focused on Logistics and E-commerce.

All seminars combine online educational materials and opportunities for online interaction along with classroom teaching*. Teaching is based on an interactive process and knowledge is gained through workplace case studies.
*due to the COVID-19 pandemic classes will be held online

Languages: English or Greek
Total Duration (per course): 60 hours Hours per week (approx.): 12 hours

Applicants & beneficiaries of international protection

Registrations for courses will take place in January 2021 - classes will be held in February & March 2021

Please fill in the following form
https://forms.gle/4ATXr9XR8pi119deA

For further information about the courses and registrations process please contact [email protected] or +30 6941618410 (WhatsApp) - Monday to Friday (09.00-17.00)

Curing the Limbo (2018-2021) is a European pilot program of the City of Athens implemented with the strategic partnership of the Nnational and Kapodistrian University of Athens (UoA), the Catholic Relief Services (CRS), the International Rescue Committee (IRC) and the Athens Development and Destination Management Agency (ADDMA). This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Urban Innovative Actions (UIA) initiative.