Curing the Limbo
ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
---
Scroll to see English, Farsi, Arabic, French
---
Ξεκίνησαν οι νέες εγγραφές
www.curingthelimbo.gr

Ξεκίνησαν οι νέες εγγραφές για online συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων, Curing the Limbo. Το πρόγραμμα ένταξης αναγνωρισμένων προσφύγων στην Αθήνα για άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών -που μιλούν αραβικά, φαρσί και γαλλικά- προσφέρει από τον Δεκέμβριο σχεδόν όλες τις υπηρεσίες του διαδικτυακά, με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στο Ίντερνετ.

Online μαθήματα
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδικτυακά: Μαθήματα αγγλικών (Α1, Β1, Β2, Γ1), ελληνικών (Α1, Β1, Β2), προγράμματα του υπολογιστή (Word, Excel, Power Point) και εφαρμογές του κινητού, video art, μουσικής και φωτογραφίας. Υπό προϋποθέσεις παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης γνώσης των συγκεκριμένων γλωσσών και πιστοποίηση ECDL. Για τα μαθήματα υπολογιστών, video art, φωτογραφίας και μουσικής είναι απαραίτητη η βασική γνώση ελληνικών ή αγγλικών.

Ένταξη στην Εργασία
Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ατομική εργασιακή συμβουλευτική, σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, όπως προετοιμασία για συνέντευξη και τεχνικές αναζήτησης εργασίας, καθώς και ενημέρωση για εργασιακά δικαιώματα και διασύνδεση με την τοπική αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες προσφέρονται online στα αγγλικά, ελληνικά, φαρσί, αραβικά και γαλλικά.

co-Athens: συμμετοχή σε δράσεις στην πόλη
Μέσω του προγράμματος co-Athens οι πρόσφυγες του Curing the Limbo συνεργάζονται με κατοίκους της Αθήνας για να υλοποιήσουν επιλεγμένες δράσεις με στόχο την αναβάθμιση της γειτονιάς τους: μαγειρική, δημιουργία μουσικών και θεατρικών παραστάσεων, εργαστήρια για την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, ακαδημία και τουρνουά ποδοσφαίρου, παραδοσιακά παιχνίδια δρόμου και εργαστήρια μικρών αυτοσχέδιων κατασκευών. Όλα τα εργαστήρια καθώς και οι συναντήσεις των ομάδων πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Πολιτισμικοί Διαμεσολαβητές
Γυναίκες και άνδρες που γνωρίζουν ελληνικά (από επίπεδο Α2 και άνω) συμμετέχουν σε ειδικά εργαστήρια προκειμένου να εκπαιδευτούν ως εθελοντές πολιτισμικοί διαμεσολαβητές για να αποτελέσουν τη «γέφυρα» με τους πρόσφυγες και τις κοινότητές τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνήσουν, να στείλουν e-mail ή sms, διευκρινίζοντας για ποια υπηρεσία ενδιαφέρονται: [email protected]
Τηλ.: 6988604357 (Whatsapp & Viber)


-------------------------------------------------------------


Curing the Limbo
BE PART OF THE CITY

Registrations have started
www.curingthelimbo.gr

Curing the Limbo is open for new registrations for online participation in the program. Starting December 2020, the Municipality of Athens integration program for adult refugees who speak Arabic, Farsi, French or English, will offer most of its services online. All participants need to have internet access.

Online courses
Participants can register to attend the following courses online: English courses ( A1, B1, B2, C1 levels), Greek courses (A1, B1, B2 levels), Information Computer Technology courses (Word, Excel, PowerPoint), Video Art, Music, and Photography. Selected participants will be able to sit in language and ECDL certification exams. Those interested in registering for ICT, video art, photography, or music courses need to have a basic knowledge of either Greek or English.

Job counseling
Services include one to one job counseling sessions, skills development seminars such as interview preparation and job search techniques, as well as information on labor rights and connection with the local labor market. All services are offered online and in English, Greek, Arabic, Farsi, or French.

co-Athens: participation in activities in Athens
Refugees participating in Curing the Limbo program cooperate with Athenian citizens in order to implement activities aiming at the neighborhood upgrade: cooking, production of musical and theatrical performances, alternative forms of energy labs, football academy and tournament, traditional street games, and labs for the creation of small improvised constructions. All of the activities and meetings are held online.

Cultural Mediators courses
Women and men who know Greek (+A2 level) can participate in cultural mediators training courses in order to bridge refugees with their local communities.

If you are interested to register, you can reach us via phone, email, or sms:
Email address: [email protected]
Telephone number.: 6988604357 (What’s app & Viber)


---------------------------------------------------------------------------------------


كیورنج ذا لیمبو CURING THE LIMBO
كن جزءاً من المدینة نقتح باب التسجیل من جدید
www.curingthelimbo.gr


برنامج كيورنج ذا ليمبو هو برنامج تجريبي اوروبي لبلدية أثينا لاندماج اللاجئين المعترف بهم في أثينا ( ممن تجاوز سنهم 18 سنة ) و يتحدثون اللغة العربية, الفارسية أو الفرنسية. خلال هذه الفترة نقبل التسجيل من جديد و ستكون جميع الخدمات مقدمة عن طريق الانترنت منذ بداية ديسمبر. يجب على الراغبين بالتسجيل أن يكون لديهم اتصال بالانترنت.

الدورات التدريبية أونلاين
سيتمكن المشاركون من الحضور عبر الانترنت : دورات اللغة الانكليزية ( Α1, Β1, Β2, Γ1) , دورات اللغة اليونانية ( Α1, Β1, Β2) و برامج الحاسوب – الكومبيوتر – ( Word, Excel, Power Point ) , فن الفيديو, الموسيقى و التصويرالفوتوغرافي. و رهناً بالظروف سيكون هناك احتمالية للحصول على شهادات مصدقة بمعرفة اللغات المحددة و شهادة ECDL. تتطلب المشاركة بدورات الحاسوب , فن الفيديو, التصوير الفوتوغرافي و الموسيقى ضرورة وجود معرفة أساسية باللغة اليو نانية أو الانكليزية.

الاندماج في العمل
تشمل الخدمات تقديم الاستشارة الفردية في موضوع العمل, حلقات تدريبية لتنمية المهارات مثل الاستعداد للمقابلة و أساليب البحث عن عمل فضلاً عن المعلومات المتعلقة بحقوق العمل و التداخل مع سوق العمل المحلية. تقدم الخدمات اونلاين باللغة الانكليزية, اليونانية, الفارسية , العربية و الفرنسية.

كو- أثينا: المشاركة في نشاطات في المدينة
من خلال برنامج كو- أثينا سيتمكن اللاجئون في برنامج كيورنج ذا ليمبو من التعاون مع سكان مدينة أثينا في تنفيذ نشاطات محددة تهدف الى تطوير الحي الذي يجمعهم : الطبخ, إنشاء عرو ض موسيقية و مسرحية, ورشات عمل لعرض أشكال بديلة للطاقة, أكاديمية و بطولات كرة القدم, ألعاب شارع تقليدية و ورشات عمل للانشاءات المرتجلة الصغيرة.كل الورشات بالإضافة إلى اجتماعات الفريق ستكون أونلاين.

الوسطاء الثقافيون:
بإمكان النساء و الرجال الذين يملكون معرفة باللغة اليونانية ( ابتداء من المستوى A2 و ما فوق) المشاركة في ورشات عمل خاصة تمكنهم التدرب كوسيط ثقافي متطوع لتشكيل الجسر بين اللاجئين و مجتمعاتهم.

الراغبين بالتسجيل يمكنهم بالاتصال أو إرسال بريد الكتروني أو رسالة نصية تحديد الخدمة التي يريدون الاشتراك فيها.
[email protected]

الهاتف: 6988604357 ( واتس أب + فايبر


------------------------------------------------------


Curing the Limbo
DEVENEZ UNE PARTIE DE LA VILLE

De nouvelles inscriptions ont commencé
www.curingthelimbo.gr

Les nouvelles inscriptions pour la participation en ligne au programme pilote européen de la municipalité d'Athènes, Curing the Limbo, ont commencé. Le programme d'intégration des réfugiés reconnus à Athènes pour les personnes de plus de 18 ans - qui parlent arabe, farsi et français - propose à partir de décembre presque tous ses services en ligne, à condition que les participants aient accès à Internet.


Cours en ligne
Les participants auront l'opportunité d'assister en ligne: cours d'anglais (A1, B1, B2, C1), grec (A1, B1, B2), informatique (Word, Excel, Power Point), art vidéo, musique et photographie. Les conditions offrent la possibilité de certifier la connaissance de langues spécifiques et la certification ECDL. Une connaissance de base du grec ou de l'anglais est requise pour les cours d'informatique, d'art vidéo, de photographie et de musique.

Integration au travail
Les services comprennent des conseils individuels sur l'emploi, des séminaires de développement des compétences tels que la préparation des entretiens et les techniques de recherche d'emploi, ainsi que des informations sur les droits à l'emploi et la liaison avec le marché du travail local. Les services sont offerts en ligne en anglais, grec, farsi, arabe et français.

co-Athens: participation à des actions dans la ville
Dans le cadre du programme co-Athènes, les réfugiés de Curing the Limbo collaborent avec les habitants d'Athènes pour mettre en œuvre des actions sélectionnées visant à améliorer leur quartier: cuisine, création de spectacles musicaux et théâtraux, ateliers pour l'utilisation d'énergies alternatives, académies et tournois de football , jouets de rue traditionnels et petits ateliers improvisés. Tous les ateliers ainsi que les réunions de groupe se déroulent en ligne.


Ombudsmans culturels
Des femmes et des hommes qui connaissent le grec (à partir du niveau A2) participent à des ateliers spéciaux afin d'être formés en tant que médiateurs culturels bénévoles pour être le «pont» avec les réfugiés et leurs communautés.

Les personnes intéressées peuvent appeler, envoyer des e-mails ou des sms, en précisant le service qui les intéresse: [email protected]
Τelephone.: 6988604357 (Whatsapp & Viber)

CENTRE « SÉRAPHI O » DE LA MUNICIPALITÉ D’ATHÈNES 
PETROU RALLI & PIREOS
2E ÉTAGE 
ACCÈS : LIGNE 1 (MÉTRO) KATO PETRALONA 
LIGNE 3 (MÉTRO) STATION KERAMEIKOS 
LIGNES DE BUS 049 – 815 – 914 
STATION KOLIMVITIRIO
-------------------------------------------------------------------------

Curing the Limbo

www.curingthelimbo.grثبت نام های جدید

برای مشارکت آنلاین در برنامه آزمایشی اروپایی شهرداری آتن ، کیورینگ ده لیمبو، آغاز شده است.
برنامه ادغام پناهندگان پذیرفته شده در آتن برای افراد بالای 18 سال - که به زبان های عربی ، فارسی و فرانسوی صحبت می کنند - تقریباً همه خدمات خود را از ماه دسامبر به صورت آنلاین ارائه می دهد . شرکت کنندگان بایستی به اینترنت دسترسی داشته باشند.

کلاس های آنلاین

شرکت کنندگان این فرصت را خواهند داشت که به صورت آنلاین در کلاس های زیر شرکت کنند: دوره های انگلیسی A1 ، B1 ، B2 ، C1 ، یونانی (A1 ، B1 ، B2 ، کامپیوتر (Word ، Excel ، Power Point ، هنر های ویدئویی، موسیقی و دوره های عکاسی. با توجه به مشارکت آنان مدرک دانش زبان های فوق و گواهینامه ECDL صادر خواهد شد. برای دوره های کامپیوتر ، هنرهای ویدئویی، عکاسی و موسیقی مشارکین بایستی به زبان یونانی یا انگلیسی آشنا باشند.

ادغام در بازار کار و شغل

این خدمات شامل مشاوره شغلی فردی، سمینار های توسعه مهارت های آنان ،همانند آماده سازی برای مصاحبه کاری و تکنیک های جستجوی شغل و همچنین اطلاعاتی در مورد حقوق شغلی و ارتباط با بازار کار محلی و غیره می باشد. این خدمات نیز بصورت آنلاین به زبان های انگلیسی، یونانی،فارسی، عربی و فرانسوی ارائه داده می شود
CO-Athens : شرکت در فعالیت های شهری
از طریق برنامه CO-Athens پناهندگانی که مشارکت دارند در پروگرام کیورینگ د لیمبو با همراهی شهروندان آتن فعالیت ها و اقدامات خاصی را برای بهبود یافتن شهر و محلات انجام خواهند داد.
همانند : آشپزی ، اجرای موسیقی و نمایش تئاتر، کارگاه های بهرە برداری از منابع انرژی بازیافت ، آموزس و تمرین فوتبال و اجرای مسابقات فوتبال ، بازی های محلی سنتی ، کارگاه های تولید صنایع دستی کوچک می باشند. کلیه فعالیت های این گروه ها و نشست های اعضای آنها از طریق شبکە ی اینترنت آنلاین برگزار می شوند.

میانجی گران فرهنگی
خانم ها و آقایانی که به زبان یونانی آشنایی دارند ( از سطح آلفا ٢ بە بالا ) در دوره های ویژە مترجمی شرکت می نمایند و به عنوان میانجیگران فرهنگی( مترجم ) آموزش می یابند و می توانند داوطلبانه کار مترجمی را ادامه دهند تا واسطه ای شوند بین پناهندگان و اجتماع برای ادغام آنان .

علاقمندان می توانند با ما از طریق تلفن تماس گرفتە و یا ایمیل بفرستند و خدمات مورد علاقە ی خود را مشخص نمایند.
آدرس ایمیل : [email protected]
تلفن تماس(وایبر و واتساپ) : 6988604357