Η Athens Comics Library συνεργάζεται με το Refugee Trauma Initiative για να δημιουργήσει έναν ασφαλές χώρο δημιουργίας για παιδιά προσφύγων και τους συνοδούς τους.

Έμπειροι παιδαγωγοί δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά που συμμετέχουν να πάρουν μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες που θα βοηθήσει στην προσωπική τους ανάπτυξη μέσα από τα κόμικς, την αφήγηση, τις τέχνες, το παιχνίδι και την κοινωνικοποίηση.

To Baytna Hub που σημαίνει «το σπίτι μας» στα αραβικά, παρέχει υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και εξειδικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε παιδιά ηλικίας 0-6 ετών και στους γονείς τους. Το πρόγραμμα προσπαθεί να δώσει σε αυτά τα παιδιά την ευκαιρία να μάθουν, να παίξουν και να αναπτύξουν υγιείς και ασφαλείς σχέσεις. To Baytna Hub καλλιεργεί τη σύνδεση μεταξύ γονέων και παιδιών για να ενισχύσει την κοινωνικο-συναισθηματική, γνωστική και φυσική ανάπτυξη των παιδιών.

Το πρόγραμμα αυτό επενδύει σε ένα ασφαλές περιβάλλον για να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων προσφύγων που βιώνουν μια παρατεταμένη περίοδο κινδύνου και ανασφάλειας. Ένας χώρος όπου τα παιδιά μπορούν να παίξουν και να μάθουν και όπου οι οικογένειες μπορούν να ενισχύσουν τις σχέσεις και να αισθάνονται ενδυνάμωση. Η προσέλκυση γονέων και φροντιστών αποτελεί βασικό μέρος της παρέμβασης καθώς η ικανότητά τους να παρέχουν φροντίδα και προστασία είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στα παιδιά.

"Το Baytna Hub πηγαίνει ...". αποτελεί μια σειρά από μηνιαίες επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, εκπαίδευσης, κοινότητων, αθλητικούς οργανισμούς και χώρους πρασίνου ως μέρος του δημιουργικού προγράμματος για το 2020-2021.

Το Baytna Hub αναζητά συνεργαζόμενους οργανισμούς που θα ήθελαν να γίνουν οικοδεσπότες του Baytna Hub και θα ενδιαφερόντουσαν να προσκαλέσουν για μια επίσκεψη στo χώρο τους τα μέλη του προγράμματος "Το Baytna Hub πηγαίνει ...".


Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής εδώ