Ως κομμάτι του έργου «Equality Works», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, έρχεται στο Generation 2.0 RED ο 1ος σύντομος κύκλος ομαδικών εκπαιδεύσεων πάνω στη Διεκδίκηση Δικαιωμάτων, μιας και πάντα είναι στον πυρήνα της δράσης του οργανισμού. Η Εκπαίδευση αποτελεί μια λεπτομερή εισαγωγή στη μεθοδολογία, τις τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από ομάδες και κοινότητες για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων.

Η εισαγωγική Εκπαίδευση στη Διεκδίκηση Δικαιωμάτων ακολουθεί την Εκπαίδευση πάνω στα Εργασιακά Δικαιώματα, που θα εγκαινιάσει τη σειρά αυτών των εκπαιδευτικών συναντήσεων και που εδώ και τρία χρόνια υλοποιείται τακτικά και προσφέρει απαραίτητη γνώση για αυτή την κατηγορία δικαιωμάτων.

Αν είσαι άτομο μεταναστευτικού ή προσφυγικού υποβάθρου και ενδιαφέρεσαι για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της κοινότητάς σου, δήλωσε σήμερα συμμετοχή στο [email protected] αναφέροντας ονοματεπώνυμο και έναν σκοπό για τον οποίο θα σε ενδιέφερε να κάνεις διεκδίκηση δικαιωμάτων.

Η γλώσσα στις εκπαιδεύσεις θα είναι η αγγλική, και θα τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και απόστασης για την υγεία όλων.
--------------------------------------------------------
As part of the project “Equality Works”, which is implemented under the Active citizens fund program, the 1st short cycle of group trainings on Advocacy is coming at Generation 2.0 RED, since it has always been a core activity of the organisation. The Training is a detailed introduction to methodology, techniques and tools used by groups and communities advocating.

The introductory Training on Advocacy follows the Labor Rights Training, which is launching this educational series and which has been regularly organized for 3 years now, offering essential knowledge on this type of rights.

If you are a person of migrant or refugee background and you are interested in doing advocacy for your community, apply today at [email protected] by stating your full name and the cause for which you would advocate.

The language during the trainings will be English, and all the necessary health protection measures and distancing will be kept.