Το πρόγραμμα κατάρτισης συνδυάζει θεωρία και πρακτική εκπαίδευση, δίνοντας μια βασική κατανόηση και γνώση βασικών θεμάτων Υδραυλικών και HVAC. Δίνει επίσης έμφαση στις ασφαλείς πρακτικές, στα εξειδικευμένα εργαλεία και στις επισκευές. Ολοκληρώνοντας με επιτυχία αυτό το μάθημα, οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για την είσοδο στην εργασία στο πεδίο των Υδραυλικών και HVAC.