Την υλοποίηση του «Προγράμματος έκτακτης οικονομικής στήριξης οικογενειών πληγέντων από την πανδημία COVID 19», χρηματοδοτούμενο από το Dicastery for Promoting Integral Human Development και την Caritas Internationalis, ανακοινώνει η Κάριτας Ελλάς, Φιλανθρωπικό Σωματείο, αναγνωρισμένο - ΜΚΟ!

Το Πρόγραμμα αφορά σε 300 ευάλωτες μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα οι οποίες κατοικούν στο Δήμο Αθηναίων και θα ενισχυθούν με το ποσό των 260 € (εφάπαξ) η καθεμία. Ειδικότερα, θα ενταχθούν, νοικοκυριά τα οποία υπέστησαν ολική ή μερική απώλεια του εισοδήματος τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID 19 και συγκεκριμένα κατά τη χρονική περίοδο από 26 Φεβρουαρίου 2020, ημερομηνία εμφάνισης του πρώτου κρούσματος στην Ελλάδα και έπειτα.

Η κατάθεση των αιτήσεων μαζί με τα αντίγραφα των δικαιολογητικών θα γίνεται σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της Κάριτας Ελλάς, Καποδιστρίου 52, 7ος όροφος, (υπόψη κ. Στανισλάου Στουραΐτη ) από τη Δευτέρα, 13/07/2020 έως και την Παρασκευή 31/07/2020 και ώρες 9.00 - 14.00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr.