Η βιώσιμη και δημοκρατική διακυβέρνηση προϋποθέτει ότι όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες και να αντιπροσωπεύονται οι απόψεις, οι αξίες, οι ανησυχίες τους ανεξάρτητα από την ηλικία, την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το εθνικό, πολιτισμικό ή θρησκευτικό υπόβαθρο. Παρόλα αυτά, η προκατάληψη ενάντια στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα περιορίζει τη συμμετοχή τους στην πολιτική.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
VoiceIt – που συντονίζεται από το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας- διεξάγει έρευνα με σκοπό να καταγράψει τις αντιλήψεις του πληθυσμού για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, τα πιθανά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα με μειονοτικό εθνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο, καθώς και τις ανάγκες για πολιτική μεταρρύθμιση με στόχο την καλύτερη εκπροσώπηση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

H έρευνα απευθύνεται σεΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, κρατικούς λειτουργούς (π.χ. κυβερνητικά στελέχη, στελέχη υπουργείων και οργανισμών δημοσίου συμφέροντος, αιρετοί και στελέχη τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ΟΤΑ), εκπροσώπους πολιτικών θεσμών (π.χ. μέλη και στελέχη κομμάτων, πολιτικών νεολαιών, συνδικαλιστικών ενώσεων) και το γενικό κοινό.

Εάν είσαι πάνω από 15 ετών, συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο και βοήθησέ μας να διαμορφώσουμε μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:
 https://kmop.limequery.com/762989?lang=el 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλλουν στην προώθηση της συμμετοχής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Χρειαζόμαστε τη Φωνή σου!

Λίγα λόγια για το
VoiceIt
Η πολιτική αντιπροσώπευση και συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων είναι αναγκαία για την προώθηση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων και πολιτικών αλλά και για τη διαμόρφωση μίας κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους. Σε αυτό το πλαίσιο, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
VoiceIt στοχεύει στο να αυξήσει τη συμμετοχή και την άμεση εμπλοκή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, εμπλέκοντας κυβερνητικούς αξιωματούχους, ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις και εκπροσώπους κομμάτων σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και τη συμμετοχή στον πολιτικό διάλογο.