Με γνώμονα την καλύτερη ανταπόκριση στις ιδιαίτερες γλωσσικές ανάγκες των προσφύγων και μεταναστών, το Διαπολιτισμικό Κέντρο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες ΠΥΞΙΔΑ οργανώνει κύκλο μαθημάτων ελληνικών, εστιασμένο σε έννοιες επαγγελματικού προσανατολισμού και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου σχετικά με την απασχόληση, καθώς και στη συνομιλία και επικοινωνία κατά την αναζήτηση εργασίας και σε χώρους εργασίας.

Η σειρά μαθημάτων, διάρκειας 6 εβδομάδων, απευθύνεται σε μαθητές-τριες που έχουν κατακτήσει ένα στοιχειώδες επίπεδο γλωσσομάθειας και πρώτου εγγραμματισμού στην ελληνική (πρώτη ικανότητα γραφής/ανάγνωσης) και ως κριτήριο επιλογής τίθεται το να παρακολουθούν παράλληλα μαθήματα ελληνικών στην ΠΥΞΙΔΑ ή σε άλλο πλαίσιο. Τη σειρά μαθημάτων επιμελείται και διδάσκει απόφοιτος της εργασιακής συμβουλευτικής της ΑΣΠΑΙΤΕ, σε συνεργασία με το γραφείο απασχόλησης του ΕΣΠ.

Το τμήμα ξεκινά στις 25 Φεβρουαρίου και δέχεται ενδιαφερόμενους/ες μαθητές/τριες για τον πρώτο κύκλο του ως τις 3 Μαρτίου. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο χώρο της ΠΥΞΙΔΑΣ, Σολωμού 20, 4ος όροφος, στα Εξάρχεια, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 9:30-11:00 π.μ.

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 2103802384 και στο [email protected]

Σημείωση: το τμήμα δεν είναι διαρθρωμένο για την εξέταση πιστοποίησης για το επίπεδο γλωσσομάθειας «Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς» αλλά έχει σκοπό την ενίσχυση της εστιασμένης αναζήτησης εργασίας.