Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. "ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ" αναζητά εθελοντές με σκοπό την
υποστήριξη των δραστηριοτήτων και ανανέωση των δωρεών της δράσης:
●Ενημέρωση για το έργο της δράσης σε ευρύτερο κοινό.
●Αναζήτηση πιθανών δωρητών εξοπλισμού (ιδιωτών ή εταιριών).
●Αποστολή με email, συγκεκριμένων αιτημάτων δωρεάς.
●Follow up των αιτημάτων.
●Επικοινωνία με μέλη ανά την Ελλάδα.
●Βοήθεια στην οργάνωση δραστηριοτήτων.

Επιθυμητά Χαρακτηριστικά:
●Ομαδικό πνεύμα αλληλοβοήθειας.
●Υπεύθυνη και επικοινωνιακή προσωπικότητα με έμφαση στην
λεπτομέρεια.
●Οργανωτικές Δεξιότητες.
●Διάθεση εκμάθησης νέων γνώσεων.
●Καλές γνώσεις σε χρήση Η/Υ και προγραμμάτων Office.
●Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
●Προϋπηρεσία σε κοινωνική δομή θα ληφθεί υπόψιν.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας.