Η Κάριτας Ελλάς προσκαλεί αιτούντες ασύλου να συμμετάσχουν στην πιλοτική δοκιμή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος NADINE! Δηλώση συμμετοχής και πληροφορίες: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6941521254