Την Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2019, από 09:30 μέχρι τις 15:00 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 160 & Πέτρου Ράλλη), ανοικτό Διεθνές Συνέδριο, με θέμα: “Η Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων – Ένας Δρόμος Διπλής Κατεύθυνσης: Ευκαιρίες και Προκλήσεις στην Εκπαίδευση”.
Την εκδήλωση διοργανώνει η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus+ “Parents for All”, με την συμμετοχή όλων των διακρατικών εταίρων από Γερμανία, Σκωτία, Ιταλία, Λιθουανία και Ισπανία.

Στο πλαίσιο του σχεδίου αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δραστηριοτήτων με σκοπό την πρόταση εργαλείων ικανών να ενδυναμώσουν τους γονείς των κοινωνιών υποδοχής και γονείς μετανάστες ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πολιτισμική και φυλετική πολυμορφία στα σχολεία και να προωθήσουν την ενεργή συμμετοχή των γονιών στην κοινωνική ενσωμάτωση ως μια συνεργατική, αμφίπλευρη και αμοιβαία ανταμειφτική διαδικασία.

Σε αυτό το μονοήμερο Διεθνές Συνέδριο θα παρουσιαστούν τα προϊόντα του σχεδίου Parents for all και συγκεκριμένα:
- εκπαιδευτικό υλικό για γονείς των κοινωνιών υποδοχής
- εκπαιδευτικό υλικό για γονείς μετανάστες και πρόσφυγες
- εργαλειοθήκη αξιολόγησης
- βίντεο και ταινία μικρού μήκους για τη συμμετοχή των γονιών στην εκπαίδευση και τη μεταξύ τους συνεργασία

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διερεύνηση πιθανών τρόπων αξιοποίησης των προϊόντων από φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση γονέων και την κοινωνική ένταξη. Θα συζητηθούν σημαντικά ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης καθώς και ιδέες που μπορούν να επιφέρουν την αλλαγή σε ζητήματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων για την καλύτερη ένταξη και κοινωνική συνοχή.

Το συνέδριο απευθύνεται σε
- γονείς και εκπαιδευτικούς
- συλλόγους γονέων
- σχολές γονέων
- κέντρα δια βίου μάθησης
- κοινότητες μεταναστών
- πανεπιστήμια
- ερευνητικά ιδρύματα
- ΜΚΟ
- φορείς χάραξης πολιτικής
τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρώπη.

Οι γλώσσες του συνεδρίου θα είναι αγγλικά και ελληνικά.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται εδώ
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και η συμμετοχή θα είναι δωρεάν. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Συνδεδεμένοι εταίροι Δήμος Αθηναίων και ΚΕΔΕ.


Για να εγγραφείτε στο συνέδριο, μεταβείτε στον σύνδεσμο https://www.eventbrite.com/o/amp-8389519407