Το Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο διοργανώνει, για 2η φορά εκπαιδευτικό σεμινάριο κατάρτισης στον τομέα της «Διαχείρισης Αποθήκης», σε συνεργασία με την εταιρεία Alpha Plan Consultants.

Το σεμινάριο θα διαρκέσει περίπου 3 μήνες και θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του Κοινωνικού Κέντρου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019 (Ρενέ Πυώ 2Α, Νέος Κόσμος, 2130909940, [email protected]),
για να ενημερωθούν στη συνέχεια λεπτομερώς από την Εργασιακή Σύμβουλο της Κάριτας Ελλάς σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής τους στο σεμινάριο.