Η καινούρια σχολική χρονιά ξεκινάει στην ΠΥΞΙΔΑ, το Διαπολιτισμικό Κέντρο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες! Οι εγγραφές για μαθήματα ελληνικών, αγγλικών, ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά δημοτικού κλπ. έχουν ανοίξει ήδη.

Από τη Δευτέρα 2/9/- έως Πέμπτη 26/9/19 από τις 9:30 – 15:00 (εκτός Παρασκευής που οι ώρες υποδοχής είναι 9:30-13:00) ξεκινούν οι εγγραφές για:

Μαθήματα ελληνικών και αγγλικών για ενήλικες
Απογευματινά μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα μαθήματα του Δημοτικού.
Απογευματινά μαθήματα ελληνικών για παιδιά που μόλις μπήκαν στην τυπική εκπαίδευση και δεν γνωρίζουν καλά την γλώσσα
Μεικτά τμήματα ελληνικής και αγγλικής προς εφήβους.
Τμήματα ελληνικών και αγγλικών μόνο για γυναίκες.


Επίσης, ενημερώνουμε ότι από 2/9 οι ωφελούμενοι που θέλουν να γράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο, μπορούν να έρθουν στην ΠΥΞΙΔΑ (Σολωμού 20, Εξάρχεια, 4ος όροφος) και με τη βοήθεια της Κοινωνικής Υπηρεσίας να μπορέσουν να τα εγγράψουν ηλεκτρονικά στο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, παρέχεται Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης (Family Status) καθώς και συνοδεία των οικογενειών στα σχολεία από την Κοινωνική Λειτουργό και τους διερμηνείς μας, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.