Ο Αθανάσιος Μιχάλης, υποψήφιος διδάκτωρ του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής εκπονεί μια μελέτη η οποία έχει ως στόχο τον εντοπισμό, τη συζήτηση και την αντιμετώπιση των κύριων ζητημάτων και πιθανών εμποδίων, που σχετίζονται με τα πιθανά χαμηλά επίπεδα εγγραμματοσύνης της υγείας, εγγραμματοσύνης της διατροφής και πιθανά υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας σε μετανάστες στην Ελλάδα.

Η μελέτη έχει τίτλο «Επίπεδα Εγγραμματοσύνης της Υγείας, Εγγραμματοσύνης της Διατροφής και Επισιτιστικής Ανασφάλειας σε μετανάστες στην Ελλάδα», και υλοποιείται από το εργαστήριο Ανθρωποοικολογίας, του τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Προκειμένου να διερευνηθούν οι παραπάνω παράγοντες, έχει καταρτιστεί ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε πρόσφυγες και μετανάστες, το οποίο έχει μεταφραστεί σε 9 γλώσσες (Αγγλικά, ΓαλλικάΑλβανικά, Ρωσικά, Αρμένικα, Βουλγαρικά, Αραβικά, Ουρντού, Νταρί/Φαρσί).