Το πρόγραμμα κατάρτισης Τεχνικές Πωλήσεων διδάσκει στους συμμετέχοντες τις τεχνικές των πωλήσεων, ώστε να μπορούν να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών, να αποκτήσουν επικοινωνιακές δεξιότητες και να βελτιώσουν έτσι την αλληλεπίδρασή τους με τους πελάτες.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά / Ελληνικά
Διάρκεια Προγράμματος: 40 ώρες
Διάρκεια Μαθήματος: 3 ώρες
Μαθήματα ανά εβδομάδα: 2-3 μαθήματα