Εργάζεστε στην υγεία, την κοινωνική πρόνοια ή την εκπαίδευση ενηλίκων και θέλετε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας σε θέματα διαπολιτισμικότητας και παροχής πολιτισμικά ευαίσθητων υπηρεσιών;

To KMOΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση I-CARE, η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας και εκπαιδευτές ενηλίκων.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να βελτιώσει τις δεξιότητες και την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών σε θέματα που σχετίζονται με την παροχή πολιτισμικά ευαίσθητων υπηρεσιών φροντίδας. Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση I-CARE θα καλύψει τις ακόλουθες θεματικές:

- Πολιτισμός, Ποικιλομορφία & Αύξηση της Ευαισθητοποίησης
- Σώμα, Φύλο, Σεξουαλικότητα & Οικειότητα
- Αναπηρία, Ψυχολογία και Προβλήματα Ψυχικής Υγείας
- Επικύρωση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
- Κατευθυντήριες οδηγίες I-CARΕ: Τα Οφέλη της Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας & της Πολιτισμικής Ευαισθητοποίησης
- Φυλλάδια Δράσης για επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
- Περιήγηση στην εφαρμογή I-CARE για κινητά τηλέφωνα

Για τις εκπαιδεύσεις που απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας που θα γίνουν την Τετάρτη 08/12 και Παρασκευή 10/12, 13:00 – 16.00, δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://bit.ly/3ouWyi8

Για τις εκπαιδεύσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτές ενηλίκων πρόνοιας που θα γίνουν την Τρίτη 07/12 και Πέμπτη 09/12, 13:00 – 16.00, δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://bit.ly/3Hms1f3

Παρακαλείστε να δηλώσετε συμμετοχή έως την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι εκπαιδεύσεις θα γίνουν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Εισηγήτριες των εκπαιδεύσεων:
- Ειρήνη Ψαχούλια, Εκπαιδευτικός με ειδίκευση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ερευνήτρια του έργου
- Εύα Σαλματάνη, Κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην Προαγωγή Υγείας, Διαχειρίστρια του έργου I-CARE
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της ευρωπαϊκής δράσης "Ι-CARE: Διαπολιτισμική Φροντίδα στον τομέα Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας" με αριθμό έργου 2019-1-UK01-KA202-061433, η οποία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email [email protected] και στο τηλέφωνο 210 3637547. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του: https://www.i-care-project.net/.