H Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα προκηρύσσει τον 25ο ετήσιο πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό της για το σχολικό έτος 2021-2022, με θέμα «Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει!».

Ο διαγωνισμός της Ύπατης Αρμοστείας σε θέματα προσφύγων, ένας θεσμός που ξεκίνησε το 1994, απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες από όλη τη χώρα, που φοιτούν στην πρωτοβάθμια (Νηπιαγωγείο, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Τάξη Δημοτικού) και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου), συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και δομών υποστήριξης και προετοιμασίας. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται ηλεκτρονικά από τα τέλη Οκτωβρίου 2021 έως τις 21 Ιανουαρίου 2022.

H εκπαίδευση έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει ανθρώπους, να αλλάζει ζωές, να ανοίγει νέους δρόμους. Μέσα από την κοινή εμπειρία της πανδημίας που επηρέασε καταλυτικά τις ζωές όλων των ανθρώπων στον κόσμο είδαμε τι σημαίνει για ένα παιδί να στερείται, έστω και προσωρινά, τον φυσικό χώρο του σχολείου. Και τί συνέπειες μπορεί να έχει η ελλιπής και ανισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για ολόκληρες κοινωνίες.

Χωρίς πρόσβαση στο σχολείο, το μέλλον ολόκληρων γενιών μπαίνει σε κίνδυνο. Στις κοινότητες και τις χώρες υποδοχής προσφύγων, η πρόσβαση στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης είναι ο πιο άμεσος και αποτελεσματικός τρόπος για τη συμπερίληψη όχι μόνο των ίδιων των εκτοπισμένων παιδιών αλλά και των οικογενειών τους. Η πολλές φορές μακρόχρονη και δύσκολη διαδικασία της ένταξης σε μια νέα πατρίδα δεν μπορεί παρά να περνάει από τον χώρο του σχολείου. Αυτός είναι που θα ξεκλειδώσει συναισθήματα, δεξιότητες, ταλέντα, όνειρα και προοπτικές.

Ο 25ος Μαθητικός Διαγωνισμός της Ύπατης Αρμοστείας καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες όλης της χώρας να συμμετάσχουν σχεδιάζοντας μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από το θέμα της εκπαίδευσης. Τα παιδιά καλούνται να σκεφτούν, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, να σχεδιάσουν και να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στο σχολείο μέσα από μια εκστρατεία με κεντρικό αίτημα την ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στο σχολείο, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της εκπαίδευσης για τα παιδιά πρόσφυγες.

Οι συμμετοχές των παιδιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα κεντρικό μήνυμα, μια βασική ιδέα για το κοινό στο οποίο θα απευθύνεται η εκστρατεία και για το μέσο στο οποίο μπορεί να προβληθεί, καθώς και το βασικό περιεχόμενο της προτεινόμενης εκστρατείας. Μπορεί να αποτελείται ενδεικτικά από ένα από τα παρακάτω ή συνδυασμό αυτών: τηλεοπτικό σποτ/βίντεο, ραδιοφωνικό σποτ, αφίσα, έντυπη ή ηλεκτρονική καταχώρηση, υπαίθρια διαφήμιση ή δράση στη γειτονιά.

Οι συμμετοχές υποβάλλονται μέχρι και τις 21 Ιανουαρίου 2022 ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.unhcr.org/gr/student-contest-2021 από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς της τάξης, τη Διεύθυνση του σχολείου, τους γονείς ή τους κηδεμόνες. Προκρίνεται η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών με ομαδικές συμμετοχές. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στις αντίστοιχες τάξεις, να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ατομικά.

Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού αποτελείται από εκπροσώπους των παρακάτω φορέων: Γραφείο Συνεργασίας της UNICEF στην Ελλάδα, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων, Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η καλύτερη προτεινόμενη ενημερωτική εκστρατεία θα πάρει ζωή μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο μέτρο που το επιτρέπουν τα προτεινόμενα μέσα και εργαλεία επικοινωνίας. Επιπλέον η Επιτροπή θα βραβεύσει και μία συμμετοχή ανά τάξη. Οι μαθητές και μαθήτριες που θα διακριθούν θα λάβουν αναμνηστικά δώρα από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα αποσταλούν ηλεκτρονικά διπλώματα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό δείτε εδώ.

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Εύα Σαββοπούλου, [email protected], +30 6948687704

Πόπη Διονυσοπούλου, [email protected], +30 6943503301 

Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο εδώ

---------------------------------------------------------------------------------------------

UNHCR, the UN Refugee Agency, announces the launch of its 25th annual National Student Contest in Greece. The theme for the school year 2021-2022 is “Education cannot wait!”.

UNHCR’s National Student Contest which focuses on refugee issues, has been held since 1994. It includes all students across the country, attending primary (kindergarten, 4th, 5th, and 6th grade) and secondary (1st, 2nd, 3rd Junior High grades and 1st grade of High School) education, including refugee students of the same age groups attending reception classes and non-formal education centres. The contest will be carried out electronically, starting in late October 2021 until 21 January 2022.

Education has the power to transform people, change lives, and open up new paths. Through the joint experience of the pandemic which has greatly impacted the lives of people around the world, we saw what it means for children to be deprived, even temporarily, of their daily school life. The consequences of a lack of and unequal access to education on whole societies were evident.

Without access to school, the future of entire generations is at risk. In refugee hosting communities and countries, access to the formal education system is the most direct and effective pathway to inclusion and integration, not only for displaced children, but for their families as well. It is an essential element of the oftentimes long and challenging process of integration in a new country. Education can help unlock skills, talents, dreams, and new perspectives.

UNHCR’s 25th Student Contest calls on students to create an information and awareness raising campaign around the theme of education. Children are encouraged to reflect, discuss, exchange views, plan, and claim for themselves their right to education. Their proposal for a public campaign should focus on equal access of all children, including refugees, to school.

All entries should include a key message, proposed target audiences and communication channels, as well as the basic content of the campaign. It could include one or a combination of the following: a TV spot/video, a radio spot, a poster, a printed or electronic advertisement, an outdoor advertisement, or an activity in the neighbourhood.

Entries can be submitted online until 21 January 2022 by teachers, school principals, parents, guardians or caregivers on the following web page: www.unhcr.org/gr/student-contest-2021. Group entries submitted by students are encouraged. Individual entries are also welcome.

Entries will be evaluated by a Committee consisting of representatives of: UNICEF, the Network for Children’s Rights, the Panhellenic Association of Arts Teachers, the Panhellenic Association of Literature Teachers, the Hellenic Theatre/Drama and Education Network, and UNHCR.

The best campaign will be brought to life through the communication channels of UNHCR, and other suggested channels. Moreover, the Committee will grant one award per grade. Students that excel will receive symbolic gifts from UNHCR. All participants will be given electronic commemorative diplomas for their participation in the Contest.

For more information about the rules and conditions of participation in the contest, please have a look here.

For more information on this topic, please contact:

Eva Savvopoulou, [email protected], +30 6948687704

Popi Dionysopoulou, [email protected], +30 6943503301

This Press Release is available here.