Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του μοναδικό τρόπο να ηγείται μιας ομάδας. Το πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης "Ενδυνάμωση Ηγεσίας" απευθύνεται σε όσα άτομα ασκούν ηγετικό ρόλο σε ομάδες και οργανισμούς. Με βάση την προσέγγιση του Processwork, υποστηρίζει ανθρώπους σε θέση ηγεσίας να να κατανοήσουν με σαφήνεια τη σχέση του δικού τους προσωπικού στυλ ηγεσίας εντός και εκτός του χώρου εργασίας, καθώς και να αναδείξει τις εσωτερικές πηγές δύναμης και πλούτου, προκειμένου να αντλήσουν τα μέγιστα οφέλη.

Το πρόγραμμα ενδυναμώνει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε θέση ευθύνης, συντονισμού και ηγεσίας να αναγνωρίσουν εγγενείς δυνάμεις που αποτελούν κλειδιά για την αντιμετώπιση προκλήσεων και την επίλυση προβλημάτων. Επίσης τους προσφέρει δεξιότητες απαραίτητες για να βελτιώσουν τις εργασιακές τους σχέσεις και να εκπληρώσουν τον ηγετικό ρόλο που τους έχει ανατεθεί στον οργανισμό μέσα στον οποίον εργάζονται.

Η "Ενδυνάμωση Ηγεσίας" απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε ΜΚΟ, δημόσιους και ιδωτικούς φορείς, οργανισμούς καθώς και σε οποιονδήποτε βρίσκεται σε θέση συντονισμού, διεύθυνσης ή ηγεσίας σε οργανισμό, φορέα ή σε μια αυτο-οργανωμένη ομάδα.

Δομή του προγράμματος

- Το πρόγραμμα ξεκινά με ένα εισαγωγικό σεμινάριο στην ολομέλεια.
- Στην πρώτη συνάντηση της ολομέλειας σχηματίζονται μικρές ομάδες των τεσσάρων ατόμων που συναντιούνται σε δικό τους χώρο και χρόνο ανάμεσα στις συναντήσεις της ολομέλειας. Ανάμεσα σε κάθε συνάντηση ολομέλειας οι μικρές ομάδες συναντώνται δυο φορές για 2 ώρες κάθε φορά (διαδικτυακά ή δια ζώσης).
- Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες λαμβάνουν το εγχειρίδιο "Ενδυνάμωση Ηγεσίας" και οδηγίες για τη χρήση του (140 σελίδες).
- Οι συντονίστριες του προγράμματος συναντούνται με τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στο επόμενο διάστημα για 3 ακόμη συναντήσεις της ολομέλειας

Εφαρμογή Προγράμματος 2021-2022 (συναντήσεις ολομέλειας)

Σάββατο 27/11/21, 10.00 – 15.00 (5 ώρες)
Σάββατο 18/12/21, 10.00 – 14.00 (4 ώρες)
Σάββατο 15/1/22, 10.00 – 14.00 (4 ώρες)
Σάββατο 12/2/22, 10.00 – 15.00 (5 ώρες)

Διάρκεια προγράμματος:

Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 28 ώρες. Από αυτές οι 18 ώρες γίνονται στην ολομέλεια και οι 10 σε μικρές ομάδες που συναντιόνται στο χρόνο ανάμεσα στις ολομέλειες, σε δικό τους τόπο και χρόνο.

Κόστος: 260 € (προκαταβολή 50 € και αποπληρωμή των διδάκτρων τμηματικά έως την ολοκλήρωση του προγράμματος).

Χώρος διεξαγωγής: Processwork Hub, Γιαννάρου 17, 17455 Άλιμος (στάση τραμ “Πικροδάφνη”, στάση λεωφορείου Α2 “Ναυαρίνου”).

Αν ανακοινωθούν μέτρα προστασίας από τη νόσο covid19 και δεν επιτρέπεται η δια ζώσης διεξαγωγή του προγράμματος, οι συναντήσεις θα γίνουν διαδικτυακά μέσα από
την πλατφόρμα Zoom.

Οι εγγραφές για το πρόγραμμα θα γίνουν με σειρά προτεραιότητας. Όταν συμπληρωθούν οι θέσεις στο πρόγραμμα θα δημιουργηθεί λίστα αναμονής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αλεξάνδρα Βασιλείου
τηλ. 210 9819 868
email: [email protected]
www.leadersempowered.gr & www.processworkhub.gr