Το REEC (Reinforce Educators - Empower Children) είναι ένα πρόγραμμα διετούς διάρκειας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της παιδικής προστασίας να ανιχνεύουν και να παρέχουν υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες παιδιών που κινδυνεύουν ή βιώνουν δυσμενείς και τραυματικές εμπειρίες. Το πρόγραμμα υλοποιείται από μια ομάδα οργανώσεων με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της παιδικής προστασίας και δημόσιους φορείς σε Ελλάδα και Ιταλία. Συγκεκριμένα, την ομάδα των οργανώσεων αποτελούν οι ΜΚΟ Terre des Hommes (Ελλάδα), International Rescue Committee (Ελλάδα) και ο Δήμος του Μιλάνο (Ιταλία). Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα REEC υλοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Για τον σκοπό αυτό, σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε ομάδα εστιασμένης συζήτησης, διάρκειας 50 – 60 λεπτών, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τον Οκτώβριο με στόχο την χαρτογράφηση των τρεχουσών ικανοτήτων, γνώσεων και στάσεων των εκπαιδευτικών και γονέων που αφορούν στην διασφάλιση της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών στο σπίτι και το σχολείο.
Το σύνολο των απαντήσεων θα βοηθήσουν την ομάδα ειδικών να εντοπίσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και να δημιουργήσουν επιμορφώσεις και εκπαιδευτικό υλικό που θα είναι προσβάσιμο προς τους επαγγελματίες και θα υλοποιηθεί στο δεύτερο στάδιο του έργου.


Δηλώστε Συμμετοχή εδώ