Σε αυτό το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σχετικά με την Πληροφορική, hardware και software, λειτουργικά συστήματα, δίκτυα υπολογιστών, συνδέσεις και καλωδιώσεις και ασφάλεια δικτύου. Αποκτούν σαφή κατανόηση των πιθανών βλαβών του εξοπλισμού και των διαθέσιμων επιλογών επισκευής.