Το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας του ΕΕΣ ανοίγει ξανά τις πόρτες του σε παιδιά πρόσφυγες μέσα από το Πρόγραμμα Προετοιμασίας για το Νηπιαγωγείο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 5 χρόνων, υλοποιείται 4 φορές την εβδομάδα, σε τρίωρες συναντήσεις.
Οι παιδαγωγικοί πυλώνες επικεντρώνονται στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και στη συνύπαρξη μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο.
Επιπλέον, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου γίνεται προσπάθεια για την εγγραφή των παιδιών σε δημόσιο νηπιαγωγείο.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά:
+30 210 5140440 και +30 693 4724893 (Whats App), Δευτ. - Παρ., 08:30 - 16:00
---
The Multifunctional Centre for Refugees of the Hellenic Red Cross in Athens opens again its doors to refugee children through the Kindergarten Preparation Program.
The activity is addressed to children of 3 to 5 years old and is realized 4 times per week in sessions that last three hours.
The educational pillars focus on children’s socializing and coexisting within an organized context.
In addition, with the collaboration of the Social Service of the Centre families can start the process of enrolling their children to public kindergarten.
For more information and in order to register for the program you can call us at;
+30 210 5140440 & +30 693 4724893 (Whats App), Mon. - Fr., 08:30 - 16:00