Οι δηλώσεις συμμετοχής στα κύρια προγράμματα του HIGGS ξεκίνησαν!
Μάθετε λεπτομέρειες για τα τρία δυναμικά δωρεάν προγράμματά μας που προσφέρουν ολιστική υποστήριξη σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και πρωτοβουλίες κοινωνικής και περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας! Επικοινωνήστε εδώ